Osuuskauppa Suur-Savon hallinto ja johto


Osuuskauppa Suur-Savo tarjoaa asiakasomistajilleen laadukkaiden palvelujen ja hyvien etujen ohella mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon.

Osuuskauppa Suur-Savon hallinto ja johto

Hallitus

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja 4-6 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallitukseen valittavalla tulee olla hyvä liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden tuntemus. Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntömääräisesti toimitusjohtaja.

Hallitus

Ari Miettinen pj.
toimitusjohtaja,
Mikkeli
Antti Vainio vpj.
asianajaja,
Savonlinna
Kari Nikkanen
toimitusjohtaja,
Mikkeli
Juha-Matti Saksa
rehtori, KTT,
Mikkeli
Anu Haapala
tutkimusjohtaja, KT,
Mikkeli

Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, osuuskunnan sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti.

Hallitus valmistelee yhteistyössä johdon kanssa strategian ja vuosibudjetin sekä varmistaa strategian toteutumisen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsumana vähintään kuusi kertaa vuodessa.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Osuuskauppa Suur-Savon ja hallituksen toimintaa lain, osuuskunnan sääntöjen ja hallintoelinten päätösten mukaisesti. Ari Miettinen on toiminut Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtajana 20.8.2021 alkaen.

 

Säännöt

Ohessa Osuuskauppa Suur-Savon

pdf-liitetiedostoina.

Hallintoneuvosto

Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvostoon kuuluu 14 jäsentä, joista 12 valitsee edustajisto. Hallintoneuvoston kaksi muuta jäsentä on henkilöstön edustajia, jotka valitaan henkilöstön keskuudesta yrityksen hallinnossa annetun lain mukaisesti.

Edustajisto valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmen vuoden toimikausiksi. Vuosittain 4 hallintoneuvoston jäsenistä on erovuorossa. Hallintoneuvosto valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kolme kertaa vuodessa.

Hallintoneuvosto 2024

Puheenjohtaja:
Isännöitsijä, kiinteistöneuvos Martti Lokka

Varapuheenjohtaja:
Aluejohtaja Mari Makkonen

Jäsenet:

Asianajaja, varatuomari Kalle Ervasti

Lehtori Anne Herttuainen

Asiakkuuspäällikkö, Sanna Kakriainen-Rouhiainen

Pääluottamusmies Ulla Leskinen

Urakoitsija, maanviljelijä Heikki Manninen

JHT-tilintarkastaja Mika Mikkonen

Fysioterapeutti Liisa Pulliainen

Tekninen myyjä Tuomas Sahinjoki

Talousjohtaja Tiina Snicker

Dekaani Pasi Tyrväinen

Terveydenhoitaja Kaarina Virta

Myymäläpäällikkö Jari Räsänen

Hallintoneuvosto valvoo, että osuuskauppaa ja sen hallintoa hoidetaan lain ja sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti. Hallintoneuvosto vahvistaa osuuskaupan strategian sekä päättää toiminnan huomattavasta laajentamisesta tai supistamisesta. Lisäksi se valitsee toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenet sekä valmistelee edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat.

Edustajisto

Edustajistolla merkittäviä tehtäviä

Edustajisto käyttää omistajille kuuluvaa ylintä päätösvaltaa Osuuskauppa Suur-Savossa. Osuuskauppa Suur-Savon edustajistoon kuuluu 48 jäsentä, jotka on valittu asiakasomistajien keskuudesta postiäänestyksellä. Jokainen osuuskaupan toimialueella asuva täysivaltainen asiakasomistaja voi asettua vaaleissa ehdokkaaksi. Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaan varsinaiseen kokoukseensa keväällä ja syksyllä hallintoneuvoston puheenjohtajan kutsumana hallintoneuvoston toimeksiannosta.

Kevätkokouksen tärkeimmät asiat ovat edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen ja siihen liittyvän ylijäämän käytöstä päättäminen. Syyskokouksessa edustajisto valitsee Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Edustajisto päättää osuuskaupan säännöistä ja tarvittaessa niiden muuttamisesta. Edustajiston toimikausi on pituudeltaan neljä vuotta. Osuuskauppavaalit ovat seuraavan kerran keväällä 2028.

Edustajisto 2024

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan apuna Osuuskauppa Suur-Savon operatiivisessa johtamisessa toimii johtoryhmä.

Johtoryhmän jäsenten sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sok.fi

Toimitusjohtaja

Ari Miettinen
p. 010 764 0001
(mpm/pvm)


Talousjohtaja

Heikki Siira
p. 010 764 0006
(mpm/pvm)

- Taloushallinto
- Rahoitus
- S-Pankki
- Asiakasomistajuus
- Tietohallinto
- Kiinteistöt
- Kauppakeskus Stella
- Hallinnon sihteeri


Marketkaupan johtaja

Satu Nieminen
p. 010 764 0003
(mpm/pvm)

- Prisma-, S-market- ja Sale-ketjut
- Sokos-ketju ja Emotion
- Leipomotoiminta


Toimialajohtaja

Kai Nurmi
p. 010 764 0005
(mpm/pvm)

- Matkailu- ja ravitsemiskauppa
- ABC-liikennemyymälä-kauppa, polttoneste- ja polttoöljykauppa
- Markkinointi


Henkilöstöjohtaja

Tuula Lyytikäinen
p. 010 764 0009
(mpm/pvm)

- HR-toiminnot