Osuuskauppa Suur-Savon hallinto ja johto

Osuuskauppa Suur-Savo tarjoaa asiakasomistajilleen laadukkaiden palvelujen ja hyvien etujen ohella mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon.

Osuuskauppa Suur-Savon hallinto ja johto

Hallitus

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja 4-6 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallitukseen valittavalla tulee olla hyvä liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden tuntemus. Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntömääräisesti toimitusjohtaja.

Hallitus

Ari Miettinen pj.
toimitusjohtaja,
Mikkeli

Antti Vainio vpj.
asianajaja,
Savonlinna

Kari Nikkanen
toimitusjohtaja,
Mikkeli

Satu Koskinen
toimitusjohtaja, KTT,
Joensuu

Anu Haapala
tutkimusjohtaja, KT,
Mikkeli

Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, osuuskunnan sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti.

Hallitus valmistelee yhteistyössä johdon kanssa strategian ja vuosibudjetin sekä varmistaa strategian toteutumisen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsumana vähintään kuusi kertaa vuodessa.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Osuuskauppa Suur-Savon ja hallituksen toimintaa lain, osuuskunnan sääntöjen ja hallintoelinten päätösten mukaisesti. Ari Miettinen on toiminut Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtajana 20.8.2021 alkaen.

 

Säännöt

Ohessa Osuuskauppa Suur-Savon

pdf-liitetiedostoina.

Hallintoneuvosto

Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvostoon kuuluu 14 jäsentä, joista 12 valitsee edustajisto. Hallintoneuvoston kaksi muuta jäsentä on henkilöstön edustajia, jotka valitaan henkilöstön keskuudesta yrityksen hallinnossa annetun lain mukaisesti.

Edustajisto valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmen vuoden toimikausiksi. Vuosittain 4 hallintoneuvoston jäsenistä on erovuorossa. Hallintoneuvosto valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kolme kertaa vuodessa.

Hallintoneuvosto 2021

Martti Lokka pj.
toimitusjohtaja, isännöitsijä, kiinteistöneuvos,
Mikkeli

Annemaija Summanen vpj.
toimitusjohtaja, KTT,
Savonlinna

Kalle Ervasti
Asianajaja, varatuomari,
Mikkeli

Juha Korhonen
hallintopäällikkö,
Pieksämäki

Merja Lindblom
varaosamyyjä,
Savonlinna

Heino Lipsanen
liikuntaneuvos,
Mikkeli

Mari Makkonen
aluejohtaja,
Savonlinna

Heikki Manninen
urakoitsija, maanviljelijä,
Pieksämäki

Mika Mikkonen
tilintarkastaja, HM,
Mikkeli

Sanna Puikkonen
Prismajohtaja,
Juva

Liisa Pulliainen
fysioterapeutti,
Mikkeli

Jaakko Rouhiainen
maanviljelijä,
Juva

Kaarina Virta
terveydenhoitaja,
Sulkava

Hallintoneuvosto valvoo, että osuuskauppaa ja sen hallintoa hoidetaan lain ja sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti. Hallintoneuvosto vahvistaa osuuskaupan strategian sekä päättää toiminnan huomattavasta laajentamisesta tai supistamisesta. Lisäksi se valitsee toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenet sekä valmistelee edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat.

Edustajisto

Edustajistolla merkittäviä tehtäviä

Edustajisto käyttää omistajille kuuluvaa ylintä päätösvaltaa Osuuskauppa Suur-Savossa. Osuuskauppa Suur-Savon edustajistoon kuuluu 48 jäsentä, jotka on valittu asiakasomistajien keskuudesta postiäänestyksellä. Jokainen osuuskaupan toimialueella asuva täysivaltainen asiakasomistaja voi asettua vaaleissa ehdokkaaksi. Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaan varsinaiseen kokoukseensa keväällä ja syksyllä hallintoneuvoston puheenjohtajan kutsumana hallintoneuvoston toimeksiannosta.

Kevätkokouksen tärkeimmät asiat ovat edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen ja siihen liittyvän ylijäämän käytöstä päättäminen. Syyskokouksessa edustajisto valitsee Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Edustajisto päättää osuuskaupan säännöistä ja tarvittaessa niiden muuttamisesta. Edustajiston toimikausi on pituudeltaan neljä vuotta. Osuuskauppavaalit ovat seuraavan kerran keväällä 2024.

Edustajisto 2021

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan apuna Osuuskauppa Suur-Savon operatiivisessa johtamisessa toimii johtoryhmä.

 

Satu Nieminen (vas.), Tiina Mehtonen, Ari Miettinen, Tuula Lyytikäinen, Kai Nurmi, Heikki Siira ja Ilkka Häkkänen

Johtoryhmän jäsenten sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sok.fi

Toimitusjohtaja

Ari Miettinen
puh. 010 764 0001
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Talousjohtaja

- Taloushallinto
- Rahoitus
- S-Pankki
- Tietohallinto
- Kiinteistöt
- Hallinnon sihteeri

Heikki Siira
puh. 010 764 0006
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Marketkaupan johtaja

- Prisma-, S-market- ja Sale-ketjut
- Leipomotoiminta

Satu Nieminen
puh. 010 764 0003
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Toimialajohtaja

- Matkailu- ja ravitsemiskauppa
- ABC-liikennemyymälä-kauppa, polttoneste- ja polttoöljykauppa

Kai Nurmi
puh. 010 764 0005
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Autokaupan johtaja

- Autokauppa ja jälkimarkkinointi

Ilkka Häkkänen
puh. 010 764 1601
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Asiakkuus- ja viestintäjohtaja

- Asiakasomistajuus
- Viestintä
- Sokos-ketju / Emotion
- Kauppakeskus Stella

Tiina Mehtonen
puh. 010 764 0010
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Henkilöstöjohtaja

- HR-toiminnot

Tuula Lyytikäinen
puh. 010 764 0009
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)