Toiminnan tarkoitus


Osuuskauppa Suur-Savon tarkoitus

Osuuskauppa Suur-Savo on osuustoiminnallinen yritys. Se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että asiakkaat yhdessä omistavat osuuskaupan. Siitä tulee nimitys asiakasomistaja. Tämä lähtökohta luo toiminnallemme erityisen velvoitteen, jota kuvaa kiteytetysti visiomme: ”Ylivoimaista hyötyä ja loistavia palvelukokemuksia asiakasomistajille.” Meillä asiakkaan ja omistajan etu ei ole koskaan ristiriidassa, koska se on yhteinen.

Osuuskauppa Suur-Savo on myös alueellinen yritys. Etelä-Savo on kotikenttämme – täällä toimimme ja tämän alueen hyväksi toimimme. Jälleen etu on yhteinen: kun maakunta menestyy, osuuskauppa menestyy. Tämä on kiteytetty missioomme eli toiminnan tarkoitukseemme: ”Teemme Etelä-Savosta paremman paikan elää – yhdessä!”

Visio ja missio tarvitsevat toteutuakseen jatkuvaa konkreettista tekemistä. Sitä ohjaavat Osuuskauppa Suur-Savon arvot, joita ovat asiakkuus, vastuullisuus, uudistuminen ja tuloksellisuus. Sanojen alkukirjaimista muodostuu myös sana avut, joka kuvastaa niitä tavoitteita ja kilpailuetuja, joilla erotumme aidosti asiakasomistajiemme hyödyllisimmäksi kumppaniksi.

Asiakasomistajiemme asialla

Osuuskauppa Suur-Savon palvelutarjonta kaikille asiakasomistajille kattaa laajasti elämän perustarpeet:

  • Market-kauppa ja leipomo
  • Liikennekauppa
  • Majoitus- ja ravitsemiskauppa
  • Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa
  • Autokauppa

Tätä palvelutarjontaa täydentävät S-Pankin palvelut ja kumppaneidemme kanssa tarjottavat palvelut, joiden kautta asiakasomistajamme voivat saada Bonusta ja etuja lukuisilta eri toimialoilta terveydenhuollon palveluista vakuutuksiin.

Laajan palvelutarjontamme peruskivenä on kattava toimipaikkaverkostomme. Fyysisten kivijalkamyymälöiden lisäksi digipalvelut, kuten S-mobiili, ABC-mobiili, verkkokauppa ja kauppakassipalvelu, tuovat lisäarvoa asiointiin ja mahdollistavat elämää helpottavan kokonaisasiakkuuden.

Suur-Savon koko palvelutarjontaan pääset tutustumaan verkkosivujemme Toimipaikat-osiossa.

Jatkuvaa uudistumista

Uudistuminen arvonamme tarkoittaa muun muassa sitä, että kehitämme jatkuvasti palvelutarjontaamme. Tulevaisuudessa luomme yhä aktiivisemmin esimerkiksi toimialarajat ylittäviä palvelukokonaisuuksia, joissa voimme hyödyntää ja yhdistellä uusilla tavoilla laajaa osaamistamme kaupan, ravitsemistoiminnan, matkailun ja hyvinvoinnin alueilla. Myös olemassa oleva toimipaikkaverkostomme uudistuu jatkuvasti asiakasomistajiemme kehittyviä tarpeita vastaavasti. Samalla kehitämme edelleen kumppanuusverkostoa, joka hyötyy toinen toisistaan ja voi luoda yhä kiinnostavampia palvelukokonaisuuksia.

Ylivertaista palkitsemista

Hyödyllisen palvelutarjonnan lisäksi palkitsemme asiakasomistajat ylivertaisella tavalla. Mitä enemmän asiointinsa keskittää osuuskauppaan, sitä enemmän saa Bonusta eli rahaa takaisin kunkin kuukauden ostoksista. Bonus on valtakunnallista eli reissun päällä ollessa sitä voi tienata myös muiden osuuskauppojen toimipaikoissa ja tietenkin aina verkossa asioidessa. Kattavan Bonuksen ja maksutapaedun lisäksi asiakasomistaja saa S-Etukortilla hintaetuja muun muassa kahviloissa ja ravintoloissa, hotelleissa, tavarataloissa sekä erikoisliikkeissä.

Maksettaviin etuihin ja bonustaulukkoon voit perehtyä S-kanavalla.

Kokonaisvaltaista vastuullisuutta

Yrityksenä Osuuskauppa Suur-Savo haluaa toimia vastuullisuuden edelläkävijänä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vastuullisuudestamme voit lukea lisää verkkosivujemme vastuullisuusosiosta, jossa kerrotaan erityisesti ympäristövastuullisuudestamme.

Oman maakunnan asialla

Vastuullisuus on kuitenkin myös kaiken kattavaa välittämistä siitä alueesta, jolla toimimme. Osuuskaupalle hyvinvoiva ja elinvoimainen Etelä-Savo on keskeinen toiminnan ja päätöksenteon lähtökohta. Otamme lähituotannon ja paikallisuuden sekä alueen elinvoimaa lisäävät palvelut entistä enemmän osaksi asiakasomistajiemme arkea. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, mikä tuo työtä osuuskaupan ohella laajalle joukolle oman maakuntamme palveluntarjoajia. Suur-Savo pyrkii myös toimimaan mahdollistajana, joka tarvittaessa tarjoaa resurssejaan muille alueen toimijoille.

Tuloksellisuus jatkuvuuden takeena

Osuuskaupan tehtävä ei ole voiton maksimointi, mutta kustannustehokkuus ja tuloksellisuus ovat keskeinen osa vastuullista toimintaamme. Tämä tarkoittaa, että emme haaskaa rahaa esimerkiksi kannattamattomaan toimintaan. Siksi tarkastelemme palveluitamme ja toimipaikkaverkostoamme jatkuvasti kriittisellä silmällä ja tarvittaessa myös karsimme toimintojamme. Tuloksellisuus antaa mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen asiakasomistajiamme parhaiten palvelevalla tavalla. Kustannustehokkuus mahdollistaa myös ruokakaupan hintajohtajuuden.

Osaava ja tyytyväinen henkilöstö mahdollistajana

Tärkein onnistumisemme mahdollistaja on osaava ja sitoutunut henkilöstömme. Visiomme mukaisesti loistavat palvelukokemukset viimeistellään asiakkaidemme ja henkilöstömme kohtaamisissa. Sitä varten pidämme yllä henkilöstön monipuolista osaamista. Yli toimialarajojen tapahtuva kouluttaminen lisää yhteishenkeä ja mahdollistaa siirtymisen tehtävistä toiseen osuuskaupan sisällä.

Meillä on käytössä johtamislupaukset, joiden ohjaamina pyrimme kannustavaan ja vastuulliseen johtamiseen ylimmästä johdosta jokaiseen tiimiin. Kannustamme myös rohkeasti luovuuteen ja uusien toimintatapojen kokeilemiseen. Hyvien käytäntöjen jakaminen ja vinkkien kysyminen on helppoa moderneilla digiratkaisuilla, jotka tarjoamme jokaisen työntekijämme käyttöön.

Tutustu muutamiin Suur-Savon työntekijöihin ja heidän uratarinoihinsa.

Yhdessä kohti yhä parempaa tulevaisuutta

Osuustoiminta on yhdessä omistettua ja myös yhdessä toteutettua. Osuuskauppa Suur-Savo haluaa luoda puitteet, joissa asiakasomistajamme voivat aktiivisesti vaikuttaa ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan sekä Etelä-Savoon. Konkreettinen tapa vaikuttaa on esimerkiksi neljän vuoden välein järjestettävät osuuskauppavaalit, joissa valitaan osuuskaupan ylin päättävä elin, edustajisto. Jokapäiväistä vaikuttamista taas on muun muassa mahdollisuus vaikuttaa oman lähikaupan valikoimaan esittämällä tuotetoiveita myymälässä tai verkossa. Osuuskauppa myös kehittää aktiivisesti uusia yhteisöllisyyttä lisääviä palvelukonsepteja.

Osuuskaupan, kuten minkä tahansa yrityksen toiminta perustuu strategiaan, joka uudistetaan määräajoin. Kuluvan, vuoteen 2026 ulottuvan strategiakautemme tunnuslause on ”Palveluista kasvua ja elämää Etelä-Savoon – yhdessä!”