Ympärivuotisuudesta elinvoimaa -seminaari Mikkelipuistossa


1.6.2023

Mikkelipuiston ravintola Greenerissä järjestettiin toukokuun lopulla Ympärivuotisuudesta elinvoimaa – Mikkelipuiston ekosysteemin kehittäminen -hankkeen päätösseminaari. Seminaarissa esiteltiin hankkeen tuloksena laadittu selvitys sekä käytiin asiantuntijapuheenvuorojen alustamina keskustelua ympärivuotisuuden mahdollisuuksista Mikkelipuistossa.

Toiveita ja unelmia

Projektin päällikkönä toiminut Jorma Pohtola (Xamk) esitteli selvityshankkeen, jonka kysely toteutettiin Kauppakeskus Stellassa huhtikuussa 2023. Kommentteja ja toiveita kertyi noin 200 vastaajalta lähes 500 kappaletta.

Kyselyssä Mikkelipuiston parhaiksi asioiksi nykyhetkessä nousivat puutarhat ja puiston soveltuvuus lapsiperheille. Kun taas kehitystoiveissa nousivat esiin edellä mainittujen lisäksi liikunnallisuus ja kulttuuri. Ravintolapalvelut eivät näytelleet vahvaa roolia toivelistalla, joten niiden todettiin olevan Mikkelipuistossa jo riittävät, tosin ympärivuotisuutta kaivattiin.

Toivelista oli pitkä. Sitä voisi kuitenkin kuvailla niin, että se on täynnä toiveita asioista, jotka viihdyttävät kaupunkilaisia ja matkailijoita vapaa-ajan vietossa. Kyselyn vastaukset ja toiveet johtivat puistokäsityksen laajentamiseen; lapsiperheiden ykköspaikka, piknik-puisto, matkailijoiden pysähtymispaikka, virkistäytymispaikka kaikille, aktiivinen puisto liikunnallisin toiminnoin, puutarhaharrastajien ideaparatiisi, taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät toiminnot sekä yhteisöllinen paikka sosiaalisille toiminnoille.

Kaikki toiveet toki herättivät kysymyksen siitä, mistä löytyisi aktiivinen verkosto palveluiden tuottajia ja millainen on julkisten tahojen rooli mm. Mikkeli-brändin kehittämisessä. Nykyiselläänkin Mikkelipuistoon on jo linkittynyt lukuisia yrityksiä.

Osuuskauppa Suur-Savon terveiset

Toimitusjohtaja Ari Miettinen korosti omassa puheenvuorossaan myös Mikkelipuiston monipuolisia mahdollisuuksia. Muistuttaen kuitenkin, että puiston kaupallisen toiminnan tulee kattaa myös ilmainen tekeminen alueella ja että tapahtumat tehdään aina yhdessä mahdollistaen kumppaneille toimintaa.

Hyvinvoinnin trendejä ja sosiaalinen puisto

Omat puheenvuoronsa pitivät myös Lauri Kolomainen ja Kati Vapaalahti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Kolomainen nosti esiin suomalaisten vahvaa luontosuhdetta, sekä halua käyttää vapaa-aikaa oman hyvinvoinnin edistämiseen aikatauluttoman liikunnan avulla. Vapaalahti puolestaan kertoi sosiaalista ja kulttuurista monimuotoisuutta vahvistavasta sosiaalisesta puistosta, jossa oli yhteisöllisesti toteutettua toimintaa.

Pohdintoja

Yhteiseen keskusteluun nousivat mm. Mikkelipuiston näkyvyys alueen matkailijoille ja ohikulkijoille sekä markkinointiyhteistyö Kenkäveronniemen muiden matkailuyritysten kanssa. Seminaarissa nostettiin esiin paljon ajatuksia ja mahdollisuuksia Mikkelipuiston kehittämiseksi ja kehitystyötä onkin saatujen ideoiden pohjalta helppo jatkaa.

Selvityshankkeeseen osallistuivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Etelä-Savon Ammattiopisto Esedu, Osuuskauppa Suur-Savo sekä Mikkelin kaupunki. Hankkeen päärahoittaja oli Etelä-Savon maakuntaliitto.