Tiedote: Kaupallisen ja rakenteellisen selvityksen käynnistäminen mahdollisesta uudesta Prisma Mikkelin liikepaikasta


24.8.2021

Nykyinen Mikkelin Graanin Prisma on rakennettu vuonna 1994 ja peruskorjattu vuonna 2009. Osuuskaupan markettoimipaikat uusitaan keskimäärin 10-12 vuoden välein. Prisman osin alkuperäisen talo- ja rakennustekniikan peruskorjaus rajaa remonttivaiheessa merkittävästi päivittäistä kaupallista käyttöä ja tulee häiritsemään merkittävästi myyntiä. Toisaalta Prisman nykyinen koko ei mahdollista toiminnan laajentumista käyttötavarakaupan uusien konseptien, päivittäistavarakaupan valikoimien laajentamisen tai kesäpihan ja polttonesteiden myynnin osalta. Prisma Mikkelin pinta-ala on noin 10.000 m², kun kaupallisesti Mikkeliin sopisi noin 15.000 m² kokoluokan Prisma.

Osuuskauppa Suur-Savo ja VR-Yhtymä ovat tänään allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka tavoitteena on tutkia Mikkelin Veturitallien läheisyydessä olevan Tavaraterminaalialueen kaupallisia ja rakenteellisia edellytyksiä uudelle Prismalle. Aiesopimuksen kolmantena osapuolena tulee olemaan Mikkelin kaupunki. Selvitystyön tavoitteena on, että osapuolilla olisi edellytykset laatia hanketta koskevat sitovat jatkosopimukset, kuten kiinteistökaupan esisopimus sekä kaavoitus- ja maankäyttösopimus.

Hankkeen toteutuessa Osuuskauppa Suur-Savo ja alueen suurin maanomistaja VR sopivat keskenään kiinteistöjä koskevista kaupoista. Alueen koko on noin 7,5 hehtaaria. Mikkelin kaupungin näkökulmasta kokonaisuutta on pidettävä kaavoitus- ja maanomistushankkeena, joka mahdollistaa, että Suur-Savo voi toteuttaa nyt VR:n pääosin omistamalle alueelle kaupan suuryksikön. Se rajoittuu luoteessa Savonrataan, lounaassa Viitostien ja Uuden Ristiinantien ramppialueeseen, kaakossa Viitostiehen ja koillisessa Vilhonkadun ja Pursialankadun kiertoliittymäalueeseen.

Alueen maankäyttö ja tuleva asemakaavoitus tähtäävät siihen, että Osuuskauppa Suur-Savo voi toteuttaa nyt VR:n pääosin omistamalle alueelle kaupan suuryksikön. Suur-Savo ja VR tutkivat Prisma-tavaratalon ja tarvittavien pysäköintialueiden toteutusta alueelle. Osuuskauppa Suur-Savo tulee hankkimaan tarpeelliset maa-alueet kokonaan itselleen ja tekee itsenäistä maanhankintaa VR:ltä ja pieneltä osin kaupungilta.

Alueen mahdollinen uusi asemakaava tukee sekä Mikkelin kaupallista elinvoimaisuutta että edesauttaa viereisen Satamalahden asemakaava- ja rakennushankkeen valmistelua ja käynnistymistä. Koko Satamalahden alueen kehittämisellä on laajoja vaikutuksia keskuskaupungin ilmeen modernisointiin sekä matkailun, asumisen, liiketoiminnan ja olemassa olevien kaupungin toimintojen sijoittamiseen alueelle.

– Tämä aiesopimuksen allekirjoitus Osuuskauppa Suur-Savolta ja VR-Yhtymältä on vahva ulostulo maakuntakeskuskaupungin elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Pitkään olemme valmistelleet Satamalahden kehittymistä vetovoimaiseksi ja houkuttelevaksi osaksi kaupunkikeskustaa. Tämä hanke ponnistaa Satamalahden rakentumisen uskottavasti ja konkreettisesti käyntiin. Kaupunkina meidän tulee osaltamme luoda kokonaisuuden onnistumiselle sen vaatimia edellytyksiä, sanoo Mikkelin kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä.

– Tavaraterminaalialue on näkyvällä paikalla 5-tien varressa ja toteutuessaan kehityshanke parantaa kaupunkirakenteen tehokkuutta ja myötävaikuttaa myös läheisyydessä olevan matkakeskuksen ja rautatieaseman käytettävyyttä, toteaa VR:n kiinteistöjohtaja Juha Antti Juutinen.

Tavoitteena on, että merkittävimmät selvitykset saadaan valmiiksi vuoden 2021 puolella tai viimeistään 2022 alkuvuoden aikana.

 

Lisätietoja:

Osuuskauppa Suur-Savo, toimitusjohtaja Ari Miettinen, puh. 050 531 9550

Osuuskauppa Suur-Savo, hallintoneuvoston puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Martti Lokka, puh. 044 057 5657

VR-Yhtymä Oy, kiinteistöjohtaja Juha Antti Juutinen, puh. 040 862 0919