Pahimmat koronavuodet takana – talouden yleinen epävarmuus kasvanut


23.2.2023

Osuuskauppa Suur-Savo-konsernin myynti oli 558,2 miljoonaa euroa vuonna 2022. Kaikki toimialat kasvattivat myyntiään, suhteellisesti eniten kasvua oli koronapandemiasta toipuneella matkailu- ja ravitsemiskaupalla. Asiakasomistajille maksettiin Bonusta, maksutapaetua ja ylijäämänpalautusta yhteensä 16,2 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa huomioitiin ylimääräisellä tulospalkkiolla ja joulurahalla.

Kasvua kaikilla toimialoilla vuonna 2022

Päivittäis- ja käyttötavarakaupan liikevaihto jatkoi edellisvuoden maltillista kasvua ja oli 3,5 %. Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto kasvoi 28,1 %, kun toimiala alkoi toipua maaliskuussa päättyneiden kororajoitusten jälkeen. Liikennekaupan 22,8 %:n kasvun toi koronan aiheuttamien liikkumisrajoitteiden poistuminen ja polttonesteiden korkea hintataso. Autokaupan 4,5 %:n kasvua selittää pääosin Vantaalle huhtikuussa 2021 avatun autokaupan uuden toimipisteen täysi toimintavuosi. Tavaratalokauppa lähti hyvään kasvuun koronarajoitusten poistuttua, mutta loppuvuodesta talouden yleinen epävarmuus taittoivat kasvua selvästi.

Osuuskauppa Suur-Savo-konserniin 1.5.2021 siirtyneen Mikkelin Pesula Oy:n toiminta on jatkunut vakaana ja kasvua haetaan vuodelle 2023. Terveyspalveluiden toimialasta luovuttiin 31.3.2022 myymällä yhdessä Essoten kanssa Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakeomistus Pihlajalinna Terveys Oy:lle. Yhtiöiden liikevaihdot eivät näin ollen ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen.

Osuuskauppa Suur-Savo-konsernin tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 9,1 milj. euroa.

Vastuuta ympäristöstä

Osuuskauppa Suur-Savo on investoinut energiankäyttöön ja sataprosenttisesti päästöttömään sähköön jo vuosia. Muun muassa järjestelmälliset investoinnit energiatehokkaisiin kylmäkalusteisiin ja maalämpöön ovat tuoneet merkittävää energiansäästöä. Meneillään olevaan energiakriisiin ja sähköpulan ehkäisyyn on reagoitu hillitsemällä sähkön kulutusta lämmityksen ja valaistuksen säädöillä sekä kylmälaiteinvestoinneilla ja kylmälaitteiden optimoinnilla. Säästöt suhteellisessa sähkönkulutuksessa ovat olleet merkittäviä 10 vuoden aikatarkastelussa ja myös loppuvuoden 2022 kulutuksen muutostarkastelussa.

Vastuuta Etelä-Savosta

Osuuskauppa Suur-Savolla oli vuoden 2022 lopussa 70 380 asiakasomistajaa. Asiakasomistajatalouksien määrä kaikista Osuuskauppa Suur-Savon toimialueen kotitalouksista oli vuoden 2022 lopussa 77,6 % (ed. v. 77,2 %) Vuoden aikana asiakasomistajille maksettiin Bonusta, maksutapaetua ja ylijäämänpalautusta yhteensä 16,2 miljoonaa euroa (ed. v. 15,4 miljoona euroa) eli keskimäärin 1,3 miljoonaa euroa kuukaudessa. Palautukset asiakasomistajille näkyvät alueen ostovoimassa ja palautuvat suurelta osin maakunnan kaupankäyntiin.

Vastuuta henkilöstöstä

Osuuskauppa Suur-Savolla on käytössä koko henkilökunnan tulospalkkiojärjestelmä. Tämän lisäksi Osuuskauppa Suur-Savo huomioi henkilökuntaa keväällä 2022 edellisvuoden tapaan ylimääräisellä koronavuoden tulospalkkiolla ja loppuvuodesta joulurahalla. Tulospalkkioiden lisäksi Osuuskauppa Suur-Savon henkilökunnalla on käytössään monipuoliset henkilöstöedut.

 

Osuuskauppa Suur-Savo työllisti vuonna 2022 keskimäärin 1388 henkilöä. Kesätyöpaikan sai 567 henkilöä ja lisäksi tarjottiin 489 nuorelle harjoittelupaikka Tutustu työelämään ja tienaa ‑harjoitteluohjelman myötä.

Vuosittain toteutettavaan työyhteisötutkimukseen, jossa selvitetään henkilöstön työtyytyväisyyttä ja organisaation tilaa sekä kykyä vastata sisäisiin ja ulkoisiin haasteisiin, vastasi 93,4 % henkilöstöstä. Kokonaistyytyväisyys oli kaikilla tutkimuksen osa-alueilla erittäin korkea ja merkittävästi tavanomaista paremmalla tasolla muihin vastaavankokoisiin yrityksiin verrattuna. Osuuskauppa Suur-Savon työntekijät ovat sitoutuneita yrityksen arvoihin ja yhteisiin tavoitteisiin.

Panostuksia palveluverkostoon ympäri maakuntaa

Osuuskauppa Suur-Savo -konserni investoi 21,4 miljoonaa euroa alueen palveluverkostoon. Päivittäis- ja käyttötavarakaupan toimialalla Savonlinnassa uudistettiin Sokosta ja sen yhteydessä toimivaa S-marketia.  Peruskorjauksia tehtiin Juvan ja Ristiinan S-marketeissa sekä Sale Naarajärvellä ja Kontiopuistossa Pieksämäellä. Loppuvuodesta käynnistyi ABC Savonlinnan muutostyöt S-marketiksi, jonka yhteyteen Kotileipomo Siiskonen avaa kahvilamyymälän.

Liikennekaupan toimialalla Mikkelissä ABC Tuukkalan ravintolasali uudistettiin täydellisesti. Lisäksi Savonlinnaan valmistui ABC venetankkaus ja Mikkelin Visulahteen ABC-jakeluasema. ABC sähköautojen latauspisteitä valmistui Kuorttiin, Pitkäjärvelle ja Juvalle sekä Savonlinnan ja Pieksämäen Prismoihin.

Majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialalla toteutettiin mittava uudistus hotelli Tottissa, jonne avattiin uusi Original Sokos Hotel Seurahuone Apartments -konsepti. Savonlinnan Original Sokos Hotel Seurahuoneen huoneuudistus aloitettiin syksyllä ja se valmistuu kesäksi 2023. Ravintola Amarilloon tehtiin uudistus ja perinteikäs Ravintola Päämaja uudistettiin Las Palmas -konseptiksi.

Merkittävimmät kehitysnäkymät vuodelle 2023

Osuuskauppa Suur-Savon myynnin arvioidaan kasvavan hieman vuonna 2023 ja investoinnit palveluverkostoon tulevat olemaan noin 16 miljoonaa euroa. Marketkaupassa kolmen S‑marketin ja kahden Sale-myymälän talotekniikka ja kalusto uudistetaan ja tilat peruskorjataan. Majoitus- ja ravitsemisalalla jatketaan hotelli Tottin ja Vaakunan huoneiden uudistusta. Mikkeliin avataan uusi laadukas kebab-konsepti & Rosso Pizza. ABC-latausverkoston laajennusta jatketaan ja latauspisteitä rakennetaan kolmeen toimipisteeseen.

Osuuskauppa Suur-Savon siivouspalveluiden liiketoiminta siirrettiin Mikkelin Pesula Oy:n toiminnaksi vuoden 2023 alussa. Keväällä Mikkelin Pesula Oy:n toiminta laajenee, kun S-ryhmän Radisson-hotellien hotellitekstiilejä aletaan pestä Mikkelissä.

Lisätietoja:   Ari Miettinen, puh. 050 531 9550, ari.miettinen@sok.fi

 

Liite 1. Osuuskauppa Suur-Savo vuonna 2022

v. 2022 v. 2021 Muutos
Myynti 558,2 milj.€ 520,8 milj.€ +37,4 milj.€
Liikevaihto 465,5 milj.€ 427,3 milj.€ +29,2 milj.€
Operatiivinen tulos *) 9,1 milj.€ 9,4 milj.€ -0,3 milj.€
Investoinnit 21,4 milj.€ 19,8 milj.€ +1,6 milj.€
Asiakasomistajia 70 380 70 467 -87
Hyöty asiakasomistajuudesta 16,2 milj.€ 15,4 milj.€ +0,8 milj.€
Keskimääräinen hyöty asiakasomistajuudesta 230 € 217 € +13 €
Henkilöstö keskimäärin 1 388 1 339 +49

*) Operatiivinen tulos = tulos ilman kertaluonteisia eriä

 

Liite 2. Liikevaihto toimialoittain

milj.€ v. 2022 v. 2021 Muutos Muutos-%
Päivittäis- ja käyttötavarakauppa 266,3 257,2 9,1 3,5 %
Liikennekauppa 89,8 73,1 16,7 22,8 %
Autokauppa 62,5 59,8 2,7 4,5 %
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 24,0 18,8 5,3 28,1 %
Terveyspalvelut 2,7 10,8 -8,1 74,7 %
Pesula 7,6 4,5 3,1 69,5 %
Muut 3,5 3,1 0,4 11,7 %
Yhteensä 456,5 427,3 29,2 6,8 %