Osuuskauppa Suur-Savon vahva investointivaihe jatkui vuonna 2010


14.2.2011

Osuuskauppa Suur-Savon vuoden 2010 liikevaihto oli 302,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 miljoonaa euroa eli 3,6 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Päivittäis- ja erikoistavarakaupan liikevaihto oli 195,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 4,3 miljoonaa euroa eli 2,3 %. Liikevaihdon kehitykseen negatiivisesti vaikuttivat elintarvikealan ja ahtaajien lakot keväällä 2010. Osuuskaupan arvioidaan säilyttäneen päivittäistavarakaupassa markkina-asemansa vuonna 2010.  

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto oli 62,5 miljoonaa euroa. Se kasvoi 3,3 miljoonaa euroa eli 5,5 % edellisestä vuodesta. Liikevaihtoa kasvatti alkukesällä avattu Mäntyharjun uusi ABC-liikennemyymälä sekä polttonesteiden hintojen nousu. Liikevaihdon kehitykseen negatiivisesti vaikutti viitostien rakennustöiden seurauksena pääliikenneväylän väliaikaisesti heikentynyt läpäisykyky ja pienentyneet liikennemäärät.

Autokaupan liikevaihto oli 32,1 miljoonaa euroa. Se kasvoi 2,9 miljoonaa euroa eli 9,9 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat talouden elpyminen ja kysynnän selkeä piristyminen sekä voimakkaat markkinointitoimenpiteet. Osuuskauppa Suur-Savon autokaupat, Etelä-Savon Auto ja Savon Autokeskus, myivät yhteensä 2 166 autoa vuonna 2010. Osuuskauppa Suur-Savo oli autokaupan markkinajohtaja toimialueellaan vuonna 2010. Osuuskaupan edustamien merkkien, Toyota, Peugeot ja Mercedes-Benz, osuus uusien henkilö- ja hyötyajoneuvojen kaupasta oli 24,8 % Mikkelin ja Savonlinnan talousalueella.  Myydyin automerkki oli Toyota, jonka markkinaosuus oli 16,4 %. 

Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 11,0 miljoonaa euroa, mikä on 0,3 miljoonaa euroa eli 2,8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ravintola Kalevan toiminnan lopettaminen kesäkuussa 2010 sekä Mikkelin keskustan tilapäisesti heikentyneet pysäköinti- ja liikennejärjestelyt vaikuttivat negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen. Toimialan tuotteiden ja palvelujen kysyntään ja liikevaihdon kehitykseen positiivisesti vaikutti ravintoloissa tarjottavan ruuan arvonlisäveron aleneminen heinäkuun 2010 alussa 22,0 %:sta 13,0 %:iin. Liikevaihtoa kasvatti myös Savonlinnan Sokoksen yhteyteen heinäkuussa 2010 avattu uusi Presso-kahvila.

Asiakasomistajatalouksia 73,1 % osuuskaupan toimialueen kaikista talouksista

Osuuskauppa Suur-Savon toiminnan tarkoitus on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille. Osuuskauppa Suur-Savon asiakasomistajamäärä kohosi vuoden 2010 lopussa yli 56 000:een. Jäsenmäärä 31.12.2010 oli 56 269. Vuoden 2010 aikana osuuskauppaan liittyi 2 739 uutta asiakasomistajaa nettolisäyksen ollessa 1 321 jäsentä. Osuuskaupan jäsenpeitto toimialueellaan on 73,1 %.

Asiakasomistajille palautettiin 13,5 miljoonaa euroa

Asiakasomistajille vuonna 2010 maksettu Bonus ja maksutapaetu olivat yhteensä 9,3 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi bonusyhteistyökumppanit maksoivat Bonusta 1,6 miljoonaa euroa. Asiakasomistajille maksettu Bonus ja maksutapaetu olivat yhteensä 10,9 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakasomistajille maksettiin vuonna 2010 ylijäämänpalautusta 2,1 miljoonaa euroa ja osuusmaksun korkoa 0,5 miljoonaa euroa.

Bonuksen, maksutapaedun, ylijäämänpalautuksen, osuusmaksun koron yhteenlaskettu asiakasomistajakohtainen hyöty vuonna 2010 oli keskimäärin 246 euroa.

Investoinnit 38,7 miljoonaa euroa vuonna 2010

Vuosi 2010 oli Osuuskauppa Suur-Savolle euromääräisesti kaikkien aikojen merkittävin investointivuosi. Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 38,7 miljoonaa euroa eli 12,8 % liikevaihdosta. Investointien määrä kasvoi 1,1 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Investointien rakennusaikainen työllistämisvaikutus oli noin 660 henkilötyövuotta.

Merkittävimmät investointikohteet olivat Mäntyharjun uuden S-marketin ja sen yhteyteen sijoitetun ABC-liikennemyymälän rakennustyöt, Rantasalmelle keväällä avatun uuden S-marketin rakentaminen, Ristiinan S-marketin uudistaminen ja laajentaminen, Savonrannan uuden Salen rakentaminen sekä Kauppakeskus Stellan rakennustyöt ja osallistuminen Mikkelin Toriparkki Oy:n pääomittamiseen ja pysäköintilaitoksen rakentamiseen. Osuuskauppa Suur-Savon tytäryhtiön Kiinteistö Oy Mikkelin Maaherrankatu 13:n omistusosuus Mikkelin Toriparkki Oy:stä on 49,18 %. 

Toiminnan tulos 10,7 miljoonaa euroa

Osuuskauppa Suur-Savon toiminnan tulos (ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja) oli 10,7 miljoonaa euroa eli 3,5 % liikevaihdosta. Tulos pieneni 3,3 miljoonaa euroa. Tuloskehitykseen vaikuttivat poistojen kasvu 2,4 miljoonalla eurolla ja nettorahoitustuottojen pieneneminen 1,6 miljoonalla eurolla.

Osuuskaupan hallitus on tehnyt periaatepäätöksen ylijäämän käytöstä. Se tulee esittämään edustajistolle, että ylijäämänpalautukseen oikeuttavista ostoista maksetaan ylijäämänpalautusta 1,0 % eli yhteensä 2,1 miljoonaa euroa ja 31.12.2010 mennessä täyteen maksetuille osuusmaksuille maksetaan osuusmaksun korkoa 10,0 % eli yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko maksetaan asiakasomistajille toukokuussa 2011.

Osuuskaupan oma pääoma kasvoi 6,4 miljoonaa euroa ollen tilikauden lopussa 130,8 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 64,8 % (edellisenä vuonna 68,5 %). Konsernitaseen loppusumma 31.12.2010 oli 202,0 miljoonaa euroa.

Henkilöstön määrä kasvussa

Tilikauden lopussa henkilöstön määrä oli 1 072, mikä on 48 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2010 lopussa henkilöstöstä 25,0 % (268) oli kokoaikaisessa ja 75,0 % (804) osa-aikaisessa työsuhteessa. Henkilöstömäärä vaihteli sesongista riippuen 973 – 1 304 henkilöön. Osuuskauppa työllisti keskimäärin vuoden 2010 aikana 1 100 henkilöä, mikä on 9 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna.

Osuuskauppa Suur-Savon tavoitteena on olla halutuin työnantaja toimialueellaan. Osuuskauppa kehittää jatkuvasti henkilöstön ammattitaitoa ja työedellytyksiä. Vuonna 2010 toteutetun koko henkilöstöä koskevan henkilöstötutkimuksen mukaan työtyytyväisyys oli kehittynyt hyvin työtyytyväisyyttä kuvaavan kokonaisarvosanan ollessa 4,16 asteikolla 1-5 (edellisenä vuonna 4,09).

Vuosi 2011 huipentuu Kauppakeskus Stellan avaukseen 11.11.2011

Osuuskauppa Suur-Savon tuote- ja palvelutarjonta laajenee ja monipuolistuu merkittävästi vuoden 2011 aikana. Uusi S-market avataan Savonlinnan Mertalaan huhtikuussa. Anttolan Sale laajennetaan ja uudistetaan kesäkauppaan. Mikkelin Urpolaan avataan uusi S-market vuoden 2011 lopulla.

Mikkelin ydinkeskustan kaupallinen kehittäminen etenee vauhdilla. Osuuskaupan tavoitteena on avata uudet ravintolat Mikkelin torin varrella sijaitseviin ns. porttirakennuksiin jo keväällä 2011. Meneillään oleva vuosi huipentuu Kauppakeskus Stellan varsinaiseen avaukseen syksyllä 11.11.2011. Kauppakeskukseen tulee osuuskaupan omana liiketoimintana nykyaikainen Sokos-tavaratalo kolmeen kerrokseen, 2 700 m2:n kokoinen laajan valikoiman S-market pohjakerrokseen sekä monipuolinen kahvila-ravintola tarjonta.

Kauppakeskus Stellan vetovoimaa lisäävät useat vuokratiloihin sijoittuvat muoti- ja erikoistavarakaupan liikkeet sekä kauppakeskuksen sydämeen sijoittuva kauppahalli kahviloineen. Helmikuun alussa 2011 avatun Mikkelin Toriparkin ja kesällä käyttöön otettavan uudistetun torialueen myötä asiakasvirtojen uskotaan vahvistuvan merkittävästi Mikkelin keskustassa.

Osuuskauppa Suur-Savo tavoittelee 375 miljoonan euron kokonaismyyntiä vuonna 2011. Toiminnan tuloksen ennakoidaan suurien investointien vuoksi hieman pienenevän vuoden 2010 tasosta. Vuodelle 2011 on budjetoitu yhteensä 28,1 miljoonan euron investoinnit. Konsernin omavaraisuusaste ja maksuvalmius säilyvät hyvänä myös vuonna 2011.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen                                                                   

gsm 0500 553 765

talousjohtaja Mika Mustala

gsm 050 531 5353

 

Liitteet: