Osuuskauppa Suur-Savon toiminnalla vahva positiivinen vaikutus Etelä-Savon talouteen


23.11.2020

Osuuskauppa Suur-Savo oli toiseksi suurin yritysveron maksaja Etelä-Savossa. Kokonaisuudessaan Suur-Savon verojalanjälki oli v. 2019 yli 74 miljoonaa euroa.

Verojalanjälki pitää sisällään kaikki osuuskaupan yhteiskunnalle maksamat veroluonteiset maksut, joita ovat henkilöstöön liittyvät veroluontoiset maksut ja ennakonpidätykset, ympäristö- ja valmisteverot sekä arvonlisä-, kiinteistö- ja tuloverot.

Osuuskaupan maksamat verot ja veronluonteiset maksut tukevat toimialueen ja sen palveluiden ylläpitämistä sekä kehittämistä. Verojalanjäljen suuruus kuvaa osuuskaupan toiminnan taloudellista vaikutusta yhteiskunnalle sekä auttaa ymmärtämään osuuskaupan verokustannuksia kokonaisuudessaan. Osuuskauppa Suur-Savo on aktiivinen maakunnallinen yritys, joka edistää oman maakunnan elinvoimaisuutta kattavalla toimipaikkaverkostolla, kehittyvällä liiketoiminnalla ja vastavuoroisella yhteistyöllä alueen eri toimijoiden kanssa. Suur-Savo on merkittävä työllistäjä alueella ja tarjoaa ylivoimaista hyötyä sekä asioinnin helppoutta maakuntansa asiakasomistajille. ”Teemme Etelä-Savosta paremman paikan elää – yhdessä!”

 

Lisätietoja:
kauppaneuvos, toimitusjohtaja
Heikki Hämäläinen
Osuuskauppa Suur-Savo
p. 0500 553 765