Osuuskauppa Suur-Savon johto-organisaatio uudistuu


6.10.2020

Osuuskauppa Suur-Savon marketkaupan johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.1.2021 alkaen on valittu tradenomi Satu Nieminen nykyisen marketkaupan johtaja Iiro Siposen jäädessä eläkkeelle. Niemisen vastuualue kattaa Prisma , S market- ja Sale-ketjut sekä Osuuskauppa Suur-Savon leipomon liiketoiminnan. Nieminen on toiminut S-market ryhmäpäällikkönä ja aluepäällikkönä v. 2008 alkaen. Osuuskauppa Suur-Savossa hän on työskennellyt v. 1994 alkaen erilaisissa market- ja mara-kaupan tehtävissä.

1.1.2021 alkaen ABC liikennemyymälä- ja polttonestekauppa siirtyy matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Kai Nurmen vastuulle. ABC ryhmäpäällikkönä jatkaa Petri Seppänen.

Osuuskauppa Suur-Savon asiakkuus- ja viestintäpäälliköksi ja johtoryhmän jäseneksi on valittu KTM, Tiina Mehtonen Savonlinnasta. Mehtonen ottaa tehtävän vastaan nykyisen asiakkuuspäällikkö Marja-Leena Koukosen jäädessä eläkkeelle keväällä 2021, mutta on jo aloittanut tehtävään perehtymisen. Mehtosen vastuualueeseen tulee kuulumaan asiakasomistajuus, viestintä ja Kauppakeskus Stella sekä 1.1.2021 alkaen Sokosten ja Emotionin liiketoiminta. Osuuskaupalle Mehtonen siirtyi Samiedulta, jossa toimi markkinointi- ja viestintäpäällikkönä. Sitä ennen Mehtonen on työskennellyt Osuuskauppa Suur-Savossa yhteensä 26 vuoden ajan erilaisissa tehtävissä, mm. Mikkelin ja Savonlinnan Sokosten johtajana.

 

S-market ryhmäpäälliköksi 1.1.2021 alkaen on nimitetty merkonomi Sami Marttinen. Esimiestehtävissä Marttinen on toiminut yli 20 vuotta, viimeksi Prisma-johtajana Mikkelin Prismassa. Marttinen on suorittanut mm. yrittäjän MBA koulutusohjelman, useita Jollaksen valmennuksia sekä johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Prisma Mikkelin Prisma-johtajaksi 1.1.2021 alkaen on nimitetty tradenomi Jari Liimatainen. Osuuskauppa Suur-Savossa Liimatainen on työskennellyt vuosina 1997-2010 sekä vuodesta 2014 alkaen ensin Prisma Mikkelin pt myyntipäällikkönä sekä elokuusta 2018 alkaen Prisma Pieksämäen Prisma-johtajana. Liimatainen on suorittanut mm. johtamisen erikois¬ammattitutkinnon ja parhaillaan hän suorittaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Prisma Pieksämäen Prisma-johtajaksi 1.1.2021 alkaen on nimitetty merkonomi Sanna Puikkonen. Osuuskauppa Suur-Savossa Puikkonen on työskennellyt vuodesta 2002, viimeisimpänä Prisma Pieksämäen kt- ja kassaosastojen myyntipäällikkönä. Hän on suorittanut mm. esimiesten erikois-ammattitutkinnon ja parhaillaan hän suorittaa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa.

− Tämä nimityskierros osoittaa, että meillä Osuuskauppa Suur-Savossa on osaavia ihmisiä ja haluamme tarjota työntekijöil-lemme urakehitysmahdollisuuksia maakunnassa. Näiden johto-organisaationimitysten lisäksi nimityskierrokset jatkuvat päällikkötasolla. Kaiken kaikkiaan kymmenkunta henkilöä siirtyy urallaan eteenpäin, iloitsee toimitusjohtaja, kauppaneuvos Heikki Hämäläinen.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja, kauppaneuvos
Heikki Hämäläinen
puh. 0500 553 765