Osuuskauppa Suur-Savolle valtakunnallista tunnustusta


19.11.2015

Osuuskauppa Suur-Savo on palkittu työterveyden ja työhyvinvoinni¬n hyväksi tehdystä järjestelmällisestä työstä. Palkinto jaettiin Tekemättömän työn vuosikatsauksen 2015 julkistuksen yhteydessä Helsingissä 17.11.2015. Palkittavat valittiin noin 170:stä Terveystalon Kustannusanalyysiin osallistuneesta yli 100 henkilöä työllistävästä yrityksestä.

Yritykset palkittiin kahdessa kategoriassa, jotka olivat parhaat kehittyjät ja parhaat ylläpitäjät. Osuuskauppa Suur-Savon saama parhaat ylläpitäjät -tunnustus myönnetään organisaatiolle, joka on työkykyjohtamisen keinoin onnistunut ylläpitämään tekemättömän työn eli sairauspoissaolojen, tapaturmavakuuttamisen, työkyvyttömyyseläkkeiden ja työterveyshuollon kustannukset oman toimialansa keskitasoon nähden erinomaisella tasolla vähintään viiden vuoden seurantajakson ajan. Organisaation tekemättömän työn kustannustaso huomioidaan kaikkien tarkasteluvuosien keskiarvona.

 

Työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen ovat olleet Osuuskauppa Suur-Savon strategisia painopisteitä vuodesta 2008 lähtien. Vuosina 2010–2014 tekemättömän työn kustannukset palkkasummaan suhteutettuna ovat olleet keskimäärin 1,96 prosenttiyksikköä alhaisemmat kuin toimialalla keskimäärin. Ero on ollut keskimäärin 802 euroa henkilötyövuotta kohden.

 

Keskeinen asia on johdon sitoutuminen työkykyjohtamiseen ja työhyvinvointiin sekä hyvä esimiestyö ja johtaminen. Osuuskauppa Suur-Savossa on panostettu erilaisiin esimiesten koulutuksiin ja tehty tiivistä yhteistyötä työterveyden, työsuojelun ja eläkevakuutusyhtiön kanssa tuloksien aikaansaamiseksi. Toimintaa on mitattu erilaisilla mittareilla, kuten tyel-maksut ja sairauspoissaolot. Konkreettinen toimenpide on esimerkiksi korvaava työ, jolloin työntekijä on voinut tehdä kevennettyä työtä tai siirtyä kokonaan toiseen yksikköön.

Lisätietoja

Tuula Lyytikäinen
henkilöstöpäällikkö
p. 050 562 9200

Satu Nieminen
S-market -ryhmäpäällikkö
p. 050 517 0374

Tekemättömän työn vuosikatsaus on vuosittainen tutkimushanke, joka selvittää yritysten ja organisaatioiden maksamia tekemättömän työn kokonaiskustannuksia. Tavoitteena on viestiä työkykyjohtamisen merkityksestä yrityksen liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle sekä kasvattaa tietoisuutta tekemättömän työn kustannusten kokonaisvaikutuksista yritysten ja organisaatioiden talouteen. Lisäksi tavoitteena on parhaiden käytäntöjen ja menestystarinoiden jakaminen.