Osuuskauppa Suur-Savolle torjuntavoitto koronasta


22.2.2021

Poikkeuksellinen koronavuosi 2020 kohteli Osuuskauppa Suur-Savon eri toimialoja hyvin eri tavoin. Mm. etätyön ja ravintoloiden rajoitusten myötä lisääntynyt kotiruokailu kasvatti päivittäistavarakaupan myyntiä. Autokaupan positiiviseen kehitykseen vaikutti vaihtoautokaupan hyvä kehitys sekä etätoimitusten laajentuminen myös osuuskaupan oman toimialueen ulkopuolelle. Suurin häviäjä oli majoitus- ja ravitsemiskauppa.

Kokonaisliikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla

Osuuskauppa Suur-Savo -konsernin liikevaihto oli 393,7 milj. euroa. Laskua oli 1,3 milj. euroa eli 0,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimialoista kasvulle ylsivät päivittäis- ja käyttötavarakauppa (+6,3 %) sekä autokauppa (+4,2 %). Päivittäistavarakaupan alueella ruuan verkkokauppa kasvoi yhdeksänkertaiseksi vuoteen 2019 verrattuna. Syynä kasvuun oli koronan lisäksi ennen kaikkea verkoston kasvu kolmella verkkokaupan yksiköllä (Prisma Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki) sekä asiakkaiden oppiminen käyttämään Kauppakassi-palveluita. Verkkokaupan kokonaismyynti oli 1,2 milj. € ja sen osuus oli 0,4 % v. 2020 päivittäistavarakaupan myynnistä. Ennustamme ruuan verkkokaupan kaksinkertaistuvan kuluvana vuonna.

Maaliskuussa alkanut korona pysäytti majoitus- ja ravitsemiskaupan lähes kokonaan. Ravintoloiden rajoitukset ja tapahtumien peruuntumiset vaikuttivat kaikkiin ravintolatyyppeihin. Ainoastaan kesän muutamat kuukaudet olivat lähes edellisvuosien kaltaisia, joskin Savonlinnan Oopperajuhlien peruuntuminen näkyi vahvasti tuloskehityksessä. Koronan aiheuttamat liikkumisrajoitteet, hiljentynyt ryhmämatkustus ja ravintoloiden toiminnan rajoitukset sekä polttonesteiden maailmanmarkkinahinnan vaihtelu pienensivät liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihtoa. Sen sijaan toimialan sisällä marketit ja ABC Carwash kasvattivat myyntiä uusperustannan myötä. Terveyspalveluissa koronavuosi vaikutti ennen kaikkea Etelä-Savon Työterveyteen, kun rajoitukset vähensivät normaaleja toimipaikkakäyntejä ja potilasvastaanottoa. Osuuskauppa myönsi vuokralaisilleen keväällä ja osin vielä kesälläkin vuokrahelpotuksia, mikä näkyy muun toiminnan liikevaihdon pienentymisenä.

Osuuskauppa Suur-Savo -konsernin toiminnan tulos oli 7,3 milj. euroa, mikä oli 2,6 milj. euroa edellisvuotta vähemmän.

Henkilöstön työtyytyväisyys koronavuonna ennätystasolla ja koko henkilökunnalle ylimääräinen tulospalkkio

Henkilöstön työtyytyväisyyttä kuvaava tyt-indeksi oli Osuuskauppa Suur-Savossa 79,2, mikä on mittaushistorian korkein tulos. Tulos oli 11,3 pistettä Suomen yleisnormin yläpuolella. Tutkimukseen vastasi 91,8 % osuuskaupan henkilöstöstä.

Osuuskauppa työllisti vuoden 2020 aikana keskimäärin 1 339 henkilöä, mikä on 56 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kesätyöntekijöitä osuuskaupalla oli 436 ja lisäksi 324 Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijaa.

Keväällä laajat lomautukset pystyttiin välttämään työllistämällä hiljentyneiden toimialojen henkilöstöä päivittäistavarakaupassa. Loppuvuodesta ravitsemisliikkeille asetettujen toimintarajoitusten vuoksi jouduttiin lomauttamaan matkailu- ja ravitsemiskaupasta noin 50 henkilöä. Tammikuussa osuuskaupan hallitus päätti palkita koko henkilökunnan erinomaisesta toiminnasta koronavuonna ylimääräisellä 500 euron tulospalkkiolla.

Asiakasomistajille palautui 13,7 miljoonaa euroa ja hallitus esittää ylijäämän palautuksen nostamista

Osuuskauppa Suur-Savon jäsenmäärä 31.12.2020 oli 71 370. Asiakasomistajille maksettiin Bonusta ja maksutapaetua 11,6 milj. euroa, josta bonusyhteistyökumppaneiden osuus oli 1,7 milj. euroa. Ylijäämänpalautusta maksettiin 1,0 % eli 2,1 milj. euroa kaikista osuus-kaupan toimipaikoista vuoden aikana tehdyistä bonusostoista. Asiakasomistajien vuonna 2020 saama hyöty oli tuote- ja palveluetujen lisäksi keskimäärin 191 euroa/asiakasomistaja.

Osuuskauppa Suur-Savon hallitus esittää, että ylijäämänpalautusta vuodelta 2020 noste-taan 1,5 %:iin, jolloin ylijäämänpalautusta maksettaisiin 3,2 milj. euroa eli miljoona euroa enemmän kuin vuonna 2020. Edustajisto päättää asian huhtikuussa ja ylijäämänpalautus maksetaan toukokuussa 2021.

Investointeja kaikilla toimialoilla

Investointeja Osuuskauppa Suur-Savossa tehtiin yhteensä 15,1 milj. eurolla. Marketkaupassa uudistettiin yhdeksän S-marketin sisäilme ja Mikkelissä käynnistettiin Sale Nuijamiehen rakentaminen. Uusia ruuan verkkokaupan palvelupisteitä otettiin käyttöön Prisma Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Energiatehokkuutta parantavia valaistuksen muutoksia tehtiin useisiin toimipaikkoihin. Prisma Savonlinnan yhteyteen valmistui ABC Carwash ja ABC Juvalla jatkettiin keittiön ja ravintolatilojen peruskorjausta. Autokaupan uuden liiketilan rakentaminen Savonlinnan Mertalaan käynnistyi alkusyksystä. Mikkelissä Cafe Stella sai täysin uuden ilmeen ja Mikkelipuiston Greeneri-ravintola siirtyi osuuskaupan omistukseen. Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkelin kylpyhuoneet peruskorjattiin ja Savonlinnassa jatkui kesähotelli Tottin ja Knut Possen huoneiden ja talotekniikan perus-korjaus.

Näkymät vuodelle 2021

Investoinnit jatkuvat kuluvana vuonna suunnitelmien mukaisesti ja ovat yhteensä noin 14 milj. euroa. Sale Nuijamies avautuu toukokuussa, Haukivuoren ja Juvan S-marketit sekä Sale Kontiopuisto Pieksämäellä uudistetaan, S-marketien sisäilmeuudistukset jatkuvat viiden yksikön osalta ja ABC Juvan peruskorjaus valmistuu keväällä. Majoitus- ja ravitsemiskaupassa toteutetaan peruskorjauksia ja konseptipäivityksiä useissa yksiköissä, mm. Original Sokos Hotel Seurahuoneen Mefisto ravintola muuttuu hotellin uudeksi aamiais- ja kokoustilaksi ja Original Sokos Hotel Vaakunan kokoustilat uudistetaan. Suunnitelmissa on myös ravintola Päämajan konseptiuudistus. Mikkelissä Saimaa Stadiumin ravintolatoiminta siirtyy osuuskaupalle kesäkuun alussa. Etelä-Savon Auton uusi liiketila valmistuu Savonlinnan Mertalaan loppukesästä ja Suur-Savon Auto avaa huhtikuussa uuden vaihtoautokaupan toimipisteen Vantaalle. Terveyspalveluyhtiöiden osalta jatketaan vuonna 2021 tukitoimintojen yhtenäistämistä ja toimintojen tehostamista.

Kokonaisuutena yleisilmeenä vuonna 2021 on varovainen kehitys. Kehityksen suuntaan vaikuttaa koronarokotusten eteneminen ja tautitilanteen normalisoituminen. Osuus-kauppakonsernin myyntitavoite on 481 milj. euroa. Toimintoja tehostamalla ennakoidaan tuloksen säilyvän edellisvuosien tasolla. Konsernin omavaraisuusaste ja maksuvalmius säilyvät hyvinä myös vuonna 2021.

Lisätietoja
toimitusjohtaja, kauppaneuvos
Heikki Hämäläinen
puh. 0500 553 765