Osuuskauppa Suur-Savo selvisi hyvin haasteellisesta vuodesta 2009


17.2.2010

Osuuskauppa Suur-Savo selvisi hyvin haasteellisesta vuodesta 2009

investoinnit kohosivat 38 miljoonaan euroon

Osuuskauppa Suur-Savon vuoden 2009 kokonaismyynti oli 356,5 miljoonaa euroa. Myynti pieneni 12,6 miljoonaa euroa eli 3,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Bonusmyynti asiakasomistajille oli 271,4 miljoonaa euroa. Bonusmyynnin osuus kokonaismyynnistä oli 76,1 %, edellisenä vuonna 75,0 %.

Päivittäis- ja erikoistavarakaupan myynti oli 231,9 milj. euroa. Myynti kasvoi 1,3 milj. euroa eli 0,6 %. Myynnin määrään pienentävästi vaikutti lokakuun 2009 alussa voimaantullut ruuan arvonlisäveron aleneminen 17 %:sta 12 %:iin. Osuuskaupan arvioidaan säilyttäneen päivittäistavarakaupassa markkina-asemansa vuonna 2009.   Päivittäis- ja erikoistavarakaupan liikevaihto kasvoi 3,6 milj. euroa eli 1,9 %.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti oli 73,7 milj. euroa. Myynti pieneni 4,2 milj. euroa eli 5,4 % edellisestä vuodesta. Myynnin pieneneminen johtui polttonesteiden hintojen laskusta sekä liikennemyymälöiden marketeissa ruuan arvonlisäveron alentumisesta.  

Autokaupan myynti oli 35,8 milj. euroa. Myynti pieneni 10,9 milj. euroa eli 23,3 %. Myynnin kehitykseen vaikuttivat autoverouudistus sekä kuluttajien varovaisuus ja kysynnän heikkeneminen. Osuuskauppa Suur-Savon autokaupat, Etelä-Savon Auto ja Savon Autokeskus, myivät yhteensä 2 000 autoa vuonna 2009. Osuuskauppa Suur-Savo oli autokaupan markkinajohtaja toimialueellaan vuonna 2009. Osuuskaupan edustamien merkkien, Toyota, Peugeot ja Mercedes-Benz, yhteenlaskettu markkinaosuus oli 24,8 % uusien henkilö- ja pakettiautojen rekisteröinneistä. Myydyin automerkki oli Toyota, jonka markkinaosuus oli 17,7 %.  

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli 13,9 milj. euroa, mikä on 0,1 milj. euroa eli 1,0 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimialan myynnin kehitykseen vaikutti liikematkustuksen väheneminen taantuman myötä.

Asiakasomistajatalouksia 72 % osuuskaupan toimialueen kaikista talouksista

Osuuskauppa Suur-Savon asiakasomistajamäärä kohosi vuoden 2009 lopussa jo lähes 55 000:een. Jäsenmäärä 31.12.2009 oli 54 948. Vuoden 2009 aikana osuuskauppaan liittyi 2 637 uutta asiakasomistajaa nettolisäyksen ollessa 916. Jäsenmäärässä 55 000 jäsenen rajapyykki meni rikki tammikuussa 2010, kun mikkeliläisen Tiia Kontisen nelihenkinen perhe liittyi asiakasomistajaksi.

Asiakasomistajille palautettiin 13,4 miljoonaa euroa

Vuonna 2009 maksettu Bonus ja maksutapaetu olivat yhteensä 9,2 milj. euroa. Tämän lisäksi bonusyhteistyökumppanit maksoivat Bonusta 1,5 milj. euroa. Asiakasomistajille maksettu Bonus ja maksutapaetu olivat yhteensä 10,7 milj. euroa. Lisäksi asiakasomistajille maksettiin vuonna 2009 ylijäämänpalautusta 2,2 milj. euroa ja osuusmaksun korkoa 0,5 milj. euroa.

Bonuksen, ylijäämänpalautuksen, osuusmaksun koron ja maksutapaedun yhteenlaskettu asiakasomistajakohtainen hyöty vuonna 2009 oli keskimäärin 236 euroa.

Toiminnan tulos 14,0 miljoonaa euroa 

Osuuskaupan toiminnan tulos (ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja) oli 14,0 milj. euroa eli 4,8 % liikevaihdosta. Tulos pieneni edellisestä vuodesta 2,4 milj. euroa eli 14,4 %. Tuloskehitykseen vaikutti edellisen vuoden tulokseen kirjautunut 2,0 miljoonan euron suuruinen käyttöomaisuuden myyntivoitto sekä poistojen kasvu 0,6 miljoonalla eurolla. Osuuskaupan nettorahoitustuotot kasvoivat 0,9 miljoonaa euroa ollen 1,8 miljoonaa euroa.

Osuuskauppa Suur-Savon hallitus on päättänyt esittää edustajistolle, että ylijäämänpalautukseen oikeuttavista ostoista maksetaan ylijäämänpalautusta 1,0 % eli yhteensä 2 133 000 euroa ja 31.12.2009 mennessä täyteen maksetuille osuusmaksuille maksetaan osuusmaksun korkoa 10,0 % eli yhteensä 528 590 euroa. Ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko maksetaan asiakasomistajille toukokuussa 2010.

Osuuskaupan oma pääoma kasvoi 7,6 milj. euroa ollen tilikauden lopussa 124,4 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 68,5 %. Konsernitaseen loppusumma 31.12.2009 oli 181,7 milj. euroa.

Henkilöstö viihtyy työssään

Osuuskaupan tavoitteena on kehittää jatkuvasti henkilöstön työedellytyksiä. Vuonna 2009 toteutetun koko henkilöstöä koskevan henkilöstötutkimuksen mukaan työtyytyväisyys oli kehittynyt hyvin työtyytyväisyyttä kuvaavan kokonaisarvosanan ollessa 4,09 asteikolla 1-5 (ed. vuonna 3,98).

Osuuskauppa työllisti keskimäärin vuoden 2009 aikana 1 162 henkilöä, mikä on 24 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Tilikauden lopussa henkilöstöstä 272 oli kokoaikaisessa (24,0 %) ja 862 osa-aikaisessa (76,0 %) työsuhteessa. Henkilöstömäärä vaihtelee sesongista riippuen 1 079 – 1 354 henkilöön.

Ennätyssuuret 37,6 miljoonan euron investoinnit vuonna 2009

Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 37,6 milj. euroa eli 12,9 % liikevaihdosta. Niiden määrä kasvoi 18,0 milj. euroa eli 91,5 % edellisestä vuodesta. Investointien rakennusaikainen työllistämisvaikutus oli 640 henkilötyövuotta.

Vuoden 2009 merkittävimmät investointikohteet olivat Mikkelin Prisman uudistaminen ja laajentaminen, Juvan S-marketin uudistaminen ja laajentaminen, Mäntyharjun uuden keväällä 2010 avattavan S-marketin ja sen yhteyteen tulevan ABC-liikennemyymälän rakennustyöt, Pieksämäen Kontiopuiston Salen uudistaminen, Ristiinan S-marketin meneillään oleva uudistaminen ja laajentaminen, Rantasalmelle keväällä 2010 avattavan uuden S-marketin rakennustyöt, Kiinteistö Oy Mikkelin Maaherrankatu 13 osakekannan osto ja osallistuminen Mikkelin Toriparkki Oy:n pääomittamiseen ja pysäköintilaitoksen rakentamiseen sekä Kiinteistö Oy Mikkelin Portin osakekannan osto.

Osuuskauppa Suur-Savo merkitsi alkukesällä toteutetussa suunnatussa osakeannissa S-Pankki Oy:n osakkeita. Osuuskaupan omistusosuus S-Pankki Oy:ssä on 1,84 %. Osuuskauppa Suur-Savo oli loppuvuonna muiden alue-osuuskauppojen kanssa perustamassa S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy:tä, josta Osuuskauppa Suur-Savon omistusosuus on 3,7 %.

Palvelujen kehittäminen jatkuu vuonna 2010

Palvelutarjonta laajenee ja monipuolistuu merkittävästi kevään aikana. Kokonaan uudet S-marketit avataan Rantasalmelle ja Mäntyharjulle. Uusi ABC-liikennemyymälä valmistuu Mäntyharjun S-marketin yhteyteen. Ristiinan S-market laajennetaan ja uudistetaan. Myös Savonrannan uusi Sale-myymälä valmistuu kesäkauppaan. Mikkeliin avattiin helmikuun alussa uusi Sale Mikkeli Porrassalmenkadulle ja 19.2. avataan Sale Pitkäjärvi Hietakadulle.

Mikkelin keskustan kehittäminen jatkuu vauhdilla. Mikkelin keskustan vetovoimaa lisäävä toriparkki valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä. Osuuskaupan tavoitteena on käynnistää ns. Pikkutorin kauppakeskuksen rakennustyöt Mikkelin ydinkeskustassa maaliskuussa 2010. Vuodelle 2010 on budjetoitu yhteensä 27,1 miljoonan euron investoinnit.

Osuuskauppa tavoittelee lähes 360 milj. euron myyntiä vuonna 2010. Toiminnan tuloksen ennakoidaan suurien investointien vuoksi pienenevän vuoden 2009 tasosta. Konsernin omavaraisuusaste ja maksuvalmius säilyy hyvänä myös vuonna 2010.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen                            

puh. 015 206 2000                                                   

gsm 0500 553 765                                                     

talousjohtaja Mika Mustala

puh. 015 206 2011

gsm 050 531 5353

Liitteet: