Original Sokos Hotel Seurahuoneelle kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkki


16.2.2023

Original Sokos Hotel Seurahuone Savonlinna ravintoloineen on saanut Sustainable Travel Finland (STF) -merkin. Tunnustuksen saaneet yritykset täyttävät matkailua edistävän Visit Finlandin luoman kriteeristön, joka huomioi niin taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen kuin kulttuurisenkin kestävyyden. Seurahuoneen nyt saama tunnustus on osa Savonlinnan seudun tavoitetta nousta Saimaan vastuullisen matkailun kärkialueeksi.
Matkailijat arvostavat yhä enenevässä määrin kestäviä elämyksiä ja tuotteita. Vastuullisuutta myös peräänkuulutetaan matkailualan yrityksiltä aiempaa enemmän. Visit Finlandin kehittämä Sustainable Travel Finland -merkki on osoitus siitä, että yritys on sitoutunut vastuulliseen toimintaan useilla eri osa-alueilla.
”Meille vastuullisuus on toiminnan ydintä ja luonnollinen osa jokapäiväistä arkeamme. STF-merkin saaminen tuntuukin todella hienolta ja motivoi varmasti myös henkilökuntaamme jatkamaan vastuullisuustyötä entistä suuremmalla innolla”, kommentoi Original Sokos Hotel Seurahuoneen hotellinjohtaja Kati Vihma.
Paikallisen taiteilijan teokset ovat osa sosiokulttuurista vastuuta
Yhtenä STF-tunnuksen osa-alueena on sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Original Sokos Hotel Seurahuone on linjannut tavoitteikseen muun muassa edistää työyhteisön monimuotoisuutta, pidentää matkailusesonkia Savonlinnan alueella sekä laajentaa yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa. Konkreettisia esimerkkejä ovat aulan myymälä paikallisine tuotteineen, yhteistyö Savonlinnan oppaiden kanssa sekä Seurahuone Apartments -huoneistoissa esillä oleva, paikallisen taiteilijan Tuomo Kukkosen taide.
”Taiteilija ilahtuu aina, kun teokset löytävät yleisönsä. Ja hotellissa taide tavoittaa hyvin monimuotoisen yleisön”, Kukkonen toteaa. Hän kertoo ammentavansa inspiraatiota teoksiinsa luonnosta. Seurahuoneen huoneistoihin asetellut työt ovat teossarjasta Pilvet. “Ne kuvaavat abstraktia maisemaa, josta jokainen katsoja voi löytää oman oivalluksensa. Yleisesti ottaen haluan teosten huokuvan rauhaa, joka tuo hotellielämykseenkin turvallisuuden sekä kodikkuuden tunnetta. Nämä huoneistothan ovat kauniita, kuin pieniä koteja”, Tuomo Kukkonen avaa.
Savonlinna Saimaan vastuullisen matkailun kirittäjänä
Savonlinnalla on tavoitteena nousta Saimaan vastuullisen matkailun kärkialueeksi sekä saada alueellinen Sustainable Travel Finland -merkki. Merkin yhtenä kriteerinä on, että puolet sen kansainvälistä matkailua harjoittavista yrityksistä on saanut STF-tunnuksen. Savonlinnassa merkki on nyt kahdeksalla yrityksellä, Savonlinnan Seurahuone mukaan lukien.
“Kansainväliset matkanjärjestäjät edellyttävät matkailuyrityksiltä ja -alueilta kestävää toimintaa. STF-merkin saaneet yritykset ovat edelläkävijöitä, jotka haluavat vapaaehtoisesti kantaa vastuuta oman yritystoiminnan vaikutuksista luontoon, ihmisiin ja yhteiskuntaan”, taustoittaa Kohti kestävää matkailua Savonlinnan seudulla -hankkeen projektipäällikkö Sanna Eerikäinen.
Kohti kestävää matkailua Savonlinnan seudulla -hankkeen tavoitteena on alueen matkailutoimijoiden vastuullisuusosaamisen vahvistaminen, vastuullisen toiminnan suunnitelmallinen kehittäminen sekä vastuullisuusviestinnän lisääminen.
Vastuullisuusnäkökulma mukana myös huoneuudistuksessa
Original Sokos Hotel Seurahuoneella uudistetaan parhaillaan 53 hotellihuonetta, jotka valmistuvat kesäsesonkiin 2023. Samassa yhteydessä tarkistetaan, että ilmanvaihto ja valaistus ovat energiaa säästäviä. Myös esteettömyyttä parannetaan. Uudistustyöt paitsi tukevat hotellin vastuullisuustavoitteita, myös vahvistavat hotellia monipuolisena elämyskokonaisuutena. Pääurakoitsijana toimii Savonlinnan Saneerauspalvelu.
Sokos Hotellit on valittu jo useana vuonna peräkkäin Suomen luotetuimmaksi, vastuullisimmaksi ja arvostetuimmaksi hotelliketjuksi. Lue lisää Sokos Hotellien ympäristötyöstä ja vastuullisuudesta:
Lisätietoja:
Kati Vihma, hotellinjohtaja, Original Sokos Hotel Seurahuone, Savonlinna, kati.vihma@sok.fi, puh. 050 371 4530
Sanna Eerikäinen, projektipäällikkö, Kohti kestävää matkailua Savonlinnan seudulla -hanke, sanna@visitsavonlinna.fi, puh. 040 015 5148