Korona kuritti Osuuskauppa Suur-Savon tulosta, myynti säilyi hyvällä tasolla


22.9.2020

Osuuskauppa Suur-Savon konsernin myynti tammi-elokuussa 2020 oli 323,2 miljoonaa euroa. Koronasta johtuvaa laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 3,4 miljoonaa euroa. Konsernin toiminnan tulos tammi-elokuulta oli 4,4 miljoonaa euroa.

Myynnin kehitys kokonaisuutena hyvällä tasolla – toimialojen kehityksessä isoja eroja

Osuuskaupan myynnin ja liikevaihdon kehitys säilyi kevään koronaepidemiasta huolimatta hyvällä tasolla, vaikka laski edellisestä vuodesta. Maaliskuun lopulla vauhtiin päässyt epidemia heijastui kaikille toimialoille, joskin eri tavoin. Kesä tasasi tilannetta ja osuuskauppakonsernin myynti ylitti heinäkuussa ensimmäisen kerran 55 miljoonan euron rajan.

Toimialoista päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi. Käyttötavarakaupan kehitys oli kaksijakoista: Prismojen käyttötavaramyynti kasvoi, Sokosten laski. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihdon laskuun vaikuttivat keväällä ravintoloiden ja matkustuksen rajoitukset sekä alhainen polttoaineen hintataso. Autokaupan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Vaihtoautokauppa on kasvanut. Toisaalta uusien henkilöautojen rekisteröinnit ovat selvästi laskeneet koko Suomessa (-18,3 %) ja Etelä-Savossa (-26,3 %). Majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialalle kevään ja myös alkaneen syksyn aikana epidemia on vaikuttanut voimakkaimmin. Vaikka kotimaan matkustus piristi kesää, on liikevaihdosta hävinnyt yli kolmannes. Syksyn ennusteet toimialalle ovat synkät. Myös terveyspalveluiden liikevaihto jäi viime vuoden vastaavasta tasosta. Lääkärikeskus Ikioma Oy:n liikevaihto säilyi lähes edellisen vuoden tasolla, menettäjänä oli Etelä-Savon Työterveys Oy.

Koronaepidemia on vaikuttanut vahvasti Osuuskauppa Suur-Savo -konsernin alkuvuoden tuloskehitykseen. Toimialojen laskeva myynti, rajoitukset ja toisaalta kulujen joustamattomuus laskevassa kehityksessä puolittivat vertailukelpoisen konsernin toiminnantuloksen ja se oli 4,4 milj. euroa (edellisenä vuonna 8,4 milj. euroa).

Toimialoittain tarkasteltuna on ollut sekä onnistumisia että myös haasteita. Päivittäistavarakaupan tuloskehitys on paikannut merkittävästi koko konsernin tulosta. Autokaupassa vaihtoautokauppa on pysynyt hyvällä tasolla ja tuloskehitys on ollut jopa viime vuotta parempi. Majoitus- ja ravitsemiskaupassa kotimaan vilkas matkailu ei riittänyt kattamaan Savonlinnan Oopperajuhlien peruuntumisen tuomaa tulosaukkoa ja ravintoloiden alkukevään rajoitteita. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa ravintoloiden rajoitteet sekä puuttuvat ryhmämatkat ja ihmisten matkustusvarovaisuus ovat heijastuneet näihin päiviin saakka.

Osuuskauppa vältti keväällä laajat lomautukset

Koronaepidemian alussa osuuskauppa teki päätöksen pyrkiä välttämään lomautukset mahdollisimman pitkälle. Hiljentyneiltä toimialoilta, majoitus- ja ravitsemiskaupasta sekä Sokoksilta ja ABC-liikennemyymälöistä, siirtyi henkilöstöä päivittäis-tavarakaupan toimipaikkoihin. Näin pystyttiin työllistämään omaa henkilöstöä sekä laajentamaan marketyksiköiden aukioloaikoja. Samalla saatiin uusia käsipareja ruuan verkkokaupan ja Kauppakassi-palvelun tehtäviin.

Kesätyöntekijöitä sekä Tutustu työelämään ja tienaa harjoittelijoita oli kesän aikana puolet entisestä eli 480. Sisäisten siirtojen takia kausiapulaisten tarve oli vähäisempi kuin edellisenä vuonna.

Elokuun lopussa Osuuskauppa Suur-Savo -konserni työllisti yhteensä 1 374 henkilöä, mikä on lähes edellisen vuoden tasoa.

Vahva kassa mahdollistanut toimipaikkaverkoston uudistuksien jatkumisen

Toimipaikkaverkoston uudistamiseen käytettiin alkuvuonna 7,7 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kohteet ovat olleet yhdeksän S-marketin miljööuudistus, Prisma Savonlinnan ABC CarWash autopesu, ABC Juvan keittiö- ja ravintolatilojen uudistuksen käynnistys, Savonlinnassa Sokos Hotel Seurahuoneen Othello-kabinetin uudistus ja Kesähotelli Tottin kiinteistöjen peruskorjauksen jatko sekä Mikkelissä Cafe Stellan uudistus. Kesän aikana otettiin käyttöön ruuan verkkokauppa Mikkelin lisäksi Savonlinnassa.

Kuluvan syksyn aikana käynnistyivät Sale Nuijamiehen rakentaminen Mikkelissä ja autokaupan uuden liikekiinteistön rakentaminen Savonlinnan Mertalaan. Neste Mertalan liiketoiminta siirtyy osuuskaupalle 1.10.2020. Savonrannalla otettiin käyttöön pilottikohteena ABC-polttonesteenjakelupiste maanpäällisillä säiliöillä.

Koko vuoden panostukset toimipaikkaverkostoon tulevat olemaan 14 miljoonaa euroa.

Näkymät loppuvuodelle

Suomen talous supistuu kuluvana vuonna selvästi. Kaupan ja palveluiden näkymät ovat sumuiset. Vuosi 2021 on sekä elvyttämistä että kehittämistä ja jokainen toimiala elää omaa sykliään. Tavoitteiden asetanta on tässä taloustilanteessa haasteellista.

Osuuskaupan myyntiennuste vuodelle 2020 on 472 milj. euroa ja tulosennuste 6 milj. euroa.

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja, kauppaneuvos
Heikki Hämäläinen
p. 0500 553 765