Aukioloaikojen vapautuminen ja osuuskaupan juhlavuosi kasvattivat myyntiä


14.2.2017

Pitkä taantuma on jäämässä taakse. Osuuskauppa Suur-Savo -konsernin myynti vuonna 2016 oli 422 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi edelliseen vuoteen vajaa kaksi prosenttia. Samoin myynti-volyymi ja asiakasmäärä kasvoivat aukioaikojen vapautuessa. Toimipaikkaverkostoon investoi-tiin lähes 8 miljoonaa euroa.

Pitkä taantuma jäämässä taakse

Varovainen, hieman positiivinen myynninkehitys oli yleisilmeenä osuuskaupassa juhlavuonna 2016. Osuuskauppa Suur-Savo -konsernin myynti vuonna 2016 oli 422,4 miljoonaa euroa ja liikevaihto oli 347,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 5,3 miljoonaa euroa eli 1,6 % edellisestä vuodesta.

 

Liikevaihto toimialoittain
Milj. € 2016 2015 Muutos Muutos%
Päivittäis- ja käyttötavarakauppa 224,8 218,8 5,9 2,7 %
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 67,1 70,8 -3,6 -5,2 %
Autokauppa 31,1 28,1 3,0 10,7 %
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 21,0 21,3 -0,2 -1,1 %
Muut 3,7 3,5 0,3 7,2 %
Yhteensä 347,7 342,4 5,3 1,6 %
Luvut on laskettu pyöristämättömistä luvuista

 

Päätoimialalla päivittäis- ja käyttötavarakaupassa liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat ennen kaikkea aukioloaikojen vapautuminen, mikä kasvatti isojen yksiköiden liikevaihtoa, sekä täyden toimintavuoden remontin jälkeen toiminut Prisma Savonlinna. Myös halpuutuksen jatkuminen lisäsi asiakasmäärää ja myynnin volyymia, mikä osaltaan kasvatti liikevaihtoa. Kehitys oli kuitenkin kaksijakoinen: aukioloaikojen vapautuminen kasvatti isoja yksiköitä, mutta pienensi ABC-markettien myyntiä. Autokaupassa positiiviseen kehitykseen vaikuttivat myönteinen talouskehitys, uudet automallistot ja autoveron hienoinen aleneminen. Majoitus- ja ravitsemiskaupassa liikevaihto säilyi lähes edellisen vuoden tasolla. Toimialan sisällä ravintoloiden liikevaihto laski hieman, sen sijaan majoituskauppa säilyi edellisen vuoden tasolla. Osaltaan ravintoloiden kehitykseen vaikutti Mikkelissä toimivassa Päämaja-Pruuvi ‑ravintolassa alkuvuodesta tehty ravintolasalin remontti, jonka ajan ravintola oli suljettuna.

 

Panostukset palveluverkostoon

Panostukset palveluverkostoon olivat tilikaudella yhteensä 7,7 miljoonaa euroa. Päivittäis- ja käyttötavarakaupassa käynnistyi Mikkelissä kahden uuden Sale-myymälän rakentaminen. Sale Tusku valmistui joulukuussa ja Sale Savisilta valmistuu toukokuussa 2017. Nykyisen verkoston yksiköistä S-market Hirvensalmi ja Sale Otava peruskorjattiin.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan peruskorjausinvestoinnit kohdistuivat pääosin Mikkeliin. Kevään aikana valmistui Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkelin vanhan osan peruskorjaus, jonka yhteydessä huoneisiin asennettiin huonekohtainen jäähdytys. Peruskorjaus koski 100 huonetta.

Ravitsemiskaupan tarpeisiin valmistui keväällä ruokarekka Alpo The Food Truck. Se on Osuuskauppa Suur-Savon uusi Street Food -konsepti ja S-ryhmän ensimmäinen Food Truck.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialalla uudistettiin ABC Savonlinnan market ja ravintola. Autokaupassa jatkettiin maahantuojien edellyttämiä konseptimuutoksia, jotka kohdistuivat pääosin toimipaikkojen sisäilmeeseen.

 

Asiakasomistajille palautusta yli miljoona euroa kuukaudessa

Osuuskauppa Suur-Savon jäsenmäärä vuoden lopussa oli 68 126, missä on nettokasvua edellisestä vuodesta 2 946 jäsentä (4,5 %). Asiakasomistajien määrä oli 77,2 % Osuuskauppa Suur-Savon toimialueen kaikista talouksista.

Asiakasomistajille maksettiin Bonusta, maksutapaetua, ylijäämänpalautusta ja osuusmaksun korkoa yhteensä 13,5 miljoonaa euroa eli reilut miljoona euroa kuukaudessa. Tähän summaan sisältyy myös bonusyhteistyökumppaneiden maksama Bonus.

 

Osuuskauppa kantaa vastuuta nuorten työllistymisestä

Vuonna 2016 osuuskaupassa työskenteli keskimäärin 1 212 henkilöä. Osuuskauppa tarjosi harjoittelupaikan 350 nuorelle Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman myötä. Tämän lisäksi kesätyöpaikan sai osuuskaupalta noin 350 työntekijää. Kesällä 2017 tullaan työllistämään noin 700 kesätyöntekijää.

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtaminen ovat olleet Osuuskauppa Suur-Savon strategisia painopisteitä jo usean vuoden ajan, mikä näkyy mm. erinomaisina tuloksina työyhteisötutkimuksessa. Vuosittain toteutettavan tutkimuksen TYT-indeksi kuvaa henkilöstön työtyytyväisyyttä, näkemystä organisaation tilasta ja kyvystä vastata sisäisiin ja ulkoisiin haasteisiin. Osuuskauppa Suur-Savon TYT-indeksi (76,5) oli kiitettävällä tasolla ja parani edellisvuodesta sekä oli toiseksi paras koko S-ryhmässä.

Osuuskauppa Suur-Savo sijoittui neljänneksi Suomen innostavimmat työpaikat -vertailussa, jonka Corporate Spirit Oy tekee asiakasyrityksilleen henkilöstötutkimuksissa todetun henkilöstön omistautuneisuuden perusteella.

 

Juhlavuoden panostuksista huolimatta tulos ennakoitua parempi

Osuuskauppa Suur-Savo -konsernin toiminnan tulos oli 8,2 miljoonaa euroa eli 2,3 % liikevaihdosta. Kehitykseen vaikuttivat positiivisesti päivittäis- ja käyttötavarakaupan sekä autokaupan liikevaihdon kasvu ja toimialojen hyvä kuluhallinta. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan tulos säilyi hyvällä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta. Kertaluonteisina kuluina tulosta rasittivat panostukset juhlavuoden tapahtumiin ja tuotteisiin sekä edustajiston vaaleihin liittyneet kulut.

 

Näkymät vuoteen 2017

Suomen talous on palannut kasvu-uralle, joskin kasvu on perustunut vahvasti kotimaiseen, yksityiseen kulutuksen. Odotukset vuodelle 2017 ovat vuoden takaista hieman valoisammat. Laajempiin aukioloaikoihin ja halpuutuksen jatkumiseen ovat kuluttajat jo tottuneet ja seuraavien sääntelyä purkavien rajoitteiden poistumista odotetaan vähittäiskauppakentässä mielenkiinnolla.

Vuoden 2017 osalta Osuuskauppa Suur-Savon myynnin ja tuloksen odotetaan säilyvän vuoden 2016 tasolla. Sisäinen kulukuuri tulee jatkumaan.

 

Lisätietoja        
toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen, gsm 0500 553 765