Arvokasta kumppanuutta – banaaninkuorien voimalla vaikkapa linja-autolla matkustaen


4.6.2021

Yritysten välisen kumppanuuden pohjana on yleensä molemmin puolinen hyöty yhteisestä tekemisestä. Metsäsairila Oy:n ja Osuuskauppa Suur-Savon välinen kumppanuus nojaa vahvasti toimintaa ohjaaviin arvoihin. Molempien toimintaa ohjaavat vastuuntunto henkilöstöä, ympäristöä ja toiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia kohtaan. Näin ollen voidaan puhua erityisen arvokkaasta kumppanuudesta.

Vastuullisuus, kuten myös kiertotalous ja sen kehittäminen, ovat kaikkien yhteinen asia. Osuuskauppa Suur-Savo pyrkii omalla toiminnallaan vähentämään kertyvän jätteen määrää. Esimerkiksi biojätteen hävikkiä pyritään vähentämään tuotteiden oikeanlaisella käsittelyllä, päiväysten seurannalla, lahjoittamalla elintarvikkeita hyväntekeväisyyteen ja hinnan alennuksilla tuotteiden päiväysten lähestyessä. Toimenpiteistä huolimatta jätettä aina syntyy ja se pyritään syntypaikkalajittelemaan mahdollisimman hyvin.

Metsäsairilaan tulevat jätteet pyritään aina ensisijaisesti hyödyntämään uudelleen materiaalina ja energianhyötykäytössä. Hyötykäytön mahdollisuuksia parantaa jätteiden syntypaikkalajittelu eli se, miten hyvin jätteet on lajiteltu eri jakeisiin esimerkiksi kaupoissa tai ravintoloissa. Metsäsairila pyrkii omalla toiminnallaan jakamaan tietoa hyvistä lajittelukäytännöistä ja mahdollistamaan eri jätejakeiden helpon lajittelun.

Vuoden 2021 alussa Metsäsairilassa aloitti toimintansa Metsäsairilan tytäryhtiö Biosairila Oy:n biojalostamo. Biojalostamo käsittelee Mikkelissä ja lähialuilla syntyviä jätevesilietteitä, biojätteitä ja maatalouden sekä teollisuuden sivuainevirtoja. Biojalostuksen lopputuotteena syntyy liikennepolttoaineeksi jalostettua biometaania ja lannoite- sekä maanparannustuotteita mm. paikallisten viljelijöiden ja maanrakennusyrittäjien käyttöön.

Fossiilisia polttoaineita edullisempi uusiutuva ja paikallinen biopolttoaine sekä ympäristöystävällisesti tuotetut lannoitteet ja maanparannusaineet ovat kiertotaloutta parhaimmillaan ja tukevat lisäksi paikallisten yritysten kilpailukykyä. Biojalostamon prosessi on rakennettu niin, että biojäte- ja jätevesilietepohjaiset syötteet käsitellään eri linjatoissa. Tämä mahdollistaa biojätelinjaston lopputuotteena jalostettujen lannoitetuotteiden hyötykäyttämisen paikallisessa luomuviljelyssä.

Osuuskauppa Suur-Savon kaupoissa ja ravintoloissa syntyvät biojätteet päätyvät jatkossa Metsäsairilaan ja sitä kautta biojalostamolle. Biojätteestä biojalostuksen aikana vapautuva biometaani hyödynnetään paikallisesti mm. jäte- ja linja-autojen polttoaineena. Näin ollen kauppareissun linja-autolla tekevä asiakas voi taittaa kauppamatkansa banaaninkuorien voimalla. Toisena lopputuotteena syntyvät lannoitteet hyödynnetään paikallisessa viljelyssä ja ravinteet kiertävät takaisin kauppojen hyllyille ja ravintoloiden lautaselle esimerkiksi luomuporkkanan muodossa. Tämä on vastuullisuutta ja alueellisen hyvinvoinnin luomista parhaimmillaan!

 

Lisätietoja:

Ville Kakkonen

Toimitusjohtaja CEO

Metsäsairila Oy & Biosairila Oy
040 1618461

ville.kakkonen@metsasairila.fi

Satu Nieminen
Marketkaupan toimialajohtaja
Osuuskauppa Suur-Savo
050 5170374
satu.nieminen@sok.fi