Ammattiopisto Samiedu kouluttaa puhtaanapidon osaajia yhteistyössä Osuuskauppa Suur-Savon kanssa


6.4.2022

Hotelleihin ja ravintoloihin koulutetaan puhtaanapitoalan työntekijöitä yhteistyössä Samiedun ja Osuuskauppa Suur-Savon kanssa. Yhdessä rakennettu puhtausalan asiakaslähtöisissä tehtävissä toimiminen -koulutus antaa valmiudet työskennellä siivoustyötehtävissä hotelli-, majoitus- ja myymälätiloissa.

– Koulutus saatiin rakennettua melko nopeasti, koska meillä oli jo suunnitteilla tutkinnon osista koostuva siivouspuolen täsmäkoulutus alanvaihtajille ja alasta kiinnostuneille. Pääsimme puhtauspalvelualan opettaja Iiris Hämäläisen kanssa heti jalostamaan koulutusta Suur-Savon tarpeisiin, Samiedun vs. toimialajohtaja Anne Taiponen kertoo.

Varma työpaikka ja hyvät etenemismahdollisuudet

Koulutuksen jälkeen opiskelija siirtyy työelämään tai mikäli kiinnostusta riittää, hän voi suorittaa koko ammattitutkinnon.

– Koulutuksen edetessä ja opiskelijasta riippuen opiskelijan kanssa voidaan tehdä myös koulutus- tai oppisopimus, Taiponen sanoo.

Osuuskauppa Suur-Savon siivouspalveluiden apulaissiivouspäällikkö Jenni Mertala-Kosonen iloitsee, että alan arvostus on vähitellen parantunut, ja se näkyy muun muassa työajoissa: siivoojat tekevät yhä enemmän päivätyötä. Hän toivookin, että mahdollisimman moni alasta kiinnostunut hakee koulutukseen, joka takaa varman työpaikan. Työssä pärjäämiseen vaikuttaa ennen kaikkea asenne.

– Kenestä tahansa voi tulla ammattitaitoinen siivooja, jos haluaa. Tämä koulutus antaa hyvät lähtökohdat päästä sisälle alaan ja edetä vaikka mihin. Suur-Savossa on erinomaiset etenemismahdollisuudet.

Koulutus tapahtuu pääosin työpaikoilla

Koulutus järjestetään 2.5.–30.9.2022, ja haku siihen päättyy 17.4. Haku koulutukseen tapahtuu joko Samiedun verkkosivujen kautta tai TE-palveluiden kautta. Opiskelijat valitaan haastattelujen perusteella 22.4.

Koulutuskokonaisuus sisältää kolme tutkinnon osaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta. Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottamisen osaamisala on pakollinen, koska edellä mainituissa paikoissa työ on asiakaspalvelutyötä.

– Valinnaisista tutkinnon osista opiskelija valitsee joko hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut tai kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut sen mukaan, mihin hän haluaa erikoistua ja missä Suur-Savon toimipaikassa harjoittelupaikka sijaitsee, Taiponen kertoo.

Koulutuksessa painottuu työssä oppiminen, mutta siihen sisältyy lisäksi Samiedussa järjestettäviä lähiopintoja. Opinnot alkavat toukokuussa tiiviillä perehdyttämisjaksolla, jonka jälkeen opiskelijat menevät työelämäjaksolle yritykseen. Työelämäjaksojen välissä on myös lyhyempiä teoriaopetusjaksoja koululla. Näytöt annetaan syyskuussa työpaikalla.

Taiponen korostaa, että opettaja on opiskelijoiden tukena työpaikoilla mahdollisimman paljon. Mertala-Kosonen sanoo, että opiskelijoiden ohjaus on varmistettu myös Osuuskauppa Suur-Savon toimesta.

– Opiskelijaa ei jätetä missään vaiheessa yksin. Työpaikan työpaikkaohjaajat ovat opiskelijoiden tukena ja opastamassa koko työssäoppimisjakson ajan.

Mertala-Kosonen on erittäin tyytyväinen työelämälähtöiseen koulutuskokonaisuuteen. Hän sanoo, että yhteistyöstä Samiedun kanssa on jo entuudestaan hyviä kokemuksia.

– Samiedun opiskelijoita on ollut meillä työssäoppimisjaksoilla. Samoin olemme toteuttaneet yhdessä vastaavalla tyylillä koulutusta matkailu- ja ravintola-alalle.