Ammattikorkeakouluopiskelijoille Praxis-stipendejä


7.11.2008

Vuoden 2008 alueellisessa Praxis-kilpailussa oli arvioitavana viisi harjoittelujaksoa. Toimialoittain ne jakaantuivat siten, että marketkaupasta oli kaksi, autokaupasta yksi sekä matkailu- ja ravitsemiskaupasta kaksi harjoittelujaksoa.Arviointiryhmä päätti 2.10.2008 kokouksessaan myöntää stipendejä (á 300 €) seuraavasti:

•         marketkauppa: Reeta Manninen, MAMK, liiketalouden koulutusohjelma

•         autokauppa: Jani Laitinen, MAMK, auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma

•         matkailu- ja ravitsemiskauppa: Katri Naskali, MAMK, palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Arviointiryhmään kuuluivat Stefan Lindström (MAMKin yhteyshenkilö), Rauni Väätämöinen (MAMKin opettajaedustaja), Petra Tarkiainen (MAMKin opiskelijaedustaja) ja Mia Ilkka-Moll (Osuuskappa Suur-Savon edustaja, henkilöstön kehittämispäällikkö).

Valtakunnallinen sopimus S-ryhmän kanssa

S-ryhmä ja Suomen ammattikorkeakoulut aloittivat keväällä 2007 yhteistyön, jonka tavoitteena on ammattikorkeakoulututkintojen työelämävastaavuuden kehittäminen ja opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen. Kehittämisen kohteena on harjoittelu, joka on laajin kokonaisuus ammattikorkeakoulututkinnoissa. Yhteistyö konkretisoituu vuosittain ammattikorkeakoulupäivillä jaettavilla Praxis-stipendeillä. Valtakunnallisten palkintojen lisäksi S-ryhmän alueosuuskaupat myöntävät alueellisia stipendejä AMK-opiskelijoille. Alueellisten stipendien määrän ja suuruuden päättää kukin alueosuuskauppa.

•         Stipendi voidaan myöntää ammattikorkeakoulussa opiskelevalle suomalaiselle tai ulkomaalaiselle tutkinto-opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoonsa kuuluvan harjoittelun ja raportoinut sen.

•         Alueellisen stipendin voivat saada ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet harjoittelun S-ryhmän alueosuuskauppojen liiketoiminnassa. MAMKin toiminta-alueen osuuskauppa on Osuuskauppa Suur-Savo. Myös muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden Osuuskauppa Suur-Savon liiketoiminnoissa suoritetut harjoittelut voidaan ottaa huomioon. Vastaavasti MAMK:n opiskelijoiden muiden ammattikorkeakoulujen toiminta-alueilla sijaitsevissa S-ryhmän alueosuuskaupoissa suoritetut harjoittelujaksot voivat osallistua ko. ammattikorkeakoulun ja alueosuuskaupan alueelliseen kilpailuun.

•         Stipendit voidaan myöntää minkä tahansa koulutusalan ja koulutusohjelman opiskelijalle.

•         Stipendi voidaan myöntää samalle opiskelijalle yhden kerran samaan tutkintoon liittyvässä harjoittelussa.

Osuuskauppa Suur-Savo alueellisena tukijana

Osuuskauppa Suur-Savo myöntää vuosittain enimmillään kolme 300 euron Praxis-stipendiä. Stipendit myönnetään toimialoittain (marketkauppa, autokauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa), yksi stipendi / toimiala. Jos opiskelija tekee opinnäytetyönsä Osuuskauppa Suur-Savolle, voi stipendi olla myös suurempi.

Stipendin saajan täytyy olla ammattikorkeakoulun aktiiviopiskelija stipendiä myönnettäessä. MAMK sopii sisäisesti, mitkä koulutusohjelmat kuuluvat millekin toimialoille. Osuuskauppa Suur-Savon/harjoittelu-paikan ja opiskelijan pitempiaikaisen yhteistyön mahdollistamiseksi harjoittelun laajuus määritellään koulutusohjelmakohtaisesti, jolloin myös opintojen alku- ja/tai keskivaiheessa olevat harjoittelujaksot saattavat tulla kyseeseen.

Hakemuksia arvioitaessa arviointiryhmä käyttää arviointilomaketta, johon on koottu ja ryhmitelty arvioinnin kohteet (harjoittelupaikan ennakkotiedot, opiskelijan tavoitteet, harjoitteluraportti, ohjaajien lausunnot) ja valtakunnalliset arviointikriteerit. Arviointilomaketta kehitetään tarvittaessa saadun kokemuksen ja palautteen perusteella.

LISÄTIETOJA:                    Stefan Lindström / Mikkelin ammattikorkeakoulu p. (015) 355 6556

                                            Mia Ilkka-Moll / Osuuskauppa Suur-Savo p. (015) 206 2136