Aktiivisen Työpaikan Sertifikaatti Osuuskauppa Suur-Savolle


2.6.2015

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, on myöntänyt Osuuskauppa Suur-Savolle Aktiivisen Työpaikan Sertifikaatin tunnustuksena hyvin hoidetusta henkilöstö-liikunnasta.

Sertifiointi perustuu Kuntoliikuntaliiton ja alan asiantuntijoiden yhteistyössä luomaan Työpaikkaliikunnan Hyvät Käytännöt -ohjelmaan. Vuoden 2013 alusta alkaen Aktiivisen Työpaikan Sertifikaatista on vastannut Valo yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Etelä-Savossa sertifiointia on toteuttanut Etelä-Savon liikunta ry. (ESLi).

Aktiivisen Työpaikan Sertifikaatti on henkilöstöliikunnan arvioinnin ja kehittämisen väline. Työpaikka tekee liikuntaohjelmansa itsearvioinnin käymällä läpi yhdeksän osa-alueen kokonaisuuden ja Valon asiantuntijat analysoivat vastaukset. Arvioitavia osa-alueita ovat:

  • liikunnan ja hyvinvoinnin asema, johtaminen ja resurssointi
  • yhteistyö työterveyshuollon kanssa
  • liikunnan olosuhteet
  • liikuntapalvelut
  • liikunnan viestintä
  • liikuntaan aktivointi ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen
  • liikunnan tuen määrä henkilöstölle
  • henkilöstön liikunta-aktiivisuus sekä
  • seurantajärjestelmät.

Sertifiointiprosessin tärkeimpänä tavoitteena on antaa osallistuville työpaikoille palautetta henkilöstöliikunnan eri osa-alueista. Näin se toimii työpaikkakohtaisesti liikuntaohjelman kehittämisen välineenä.

– Osuuskauppa Suur-Savossa on panostettu pitkäjänteisesti henkilökunnan hyvinvointiin ja työkykyyn. Olemme kannustaneet henkilökuntaa liikkumaan ja pitämään huolta fyysisestä kunnostaan, sillä hyvällä fyysisellä kunnolla on suora positiivinen vaikutus henkiseen ja sosiaaliseen työkykyyn ja sitä kautta työhyvinvointiin. Arvostamme kovasti, että ponnistelumme henkilökunnan työhyvinvoinnin hyväksi on huomioitu arvovaltaiselta taholta, toteaa toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen.

 

Lisätietoja:
Heikki Hämäläinen, Osuuskauppa Suur-Savo,
p. 0500 553 765

Teemu Ripatti, Etelä-Savon Liikunta ry (ESLi),
p. 044 341 0053