Vuoden 2020 Oopperajuhlat siirtyvät kesään 2021


6.7.2016

Vuoden 2020 Oopperajuhlat siirtyvät kesään 2021

Vuo­den 2020 Oop­pe­ra­juh­lat siir­ty­vän ke­sään 2021.

Jo va­rauk­sen­sa teh­neet voi­vat siir­tää lip­pun­sa ja ma­joi­tuk­sen­sa ke­säl­le 2021. Oop­pe­ra­juh­lat tu­le­vat ole­maan yh­tey­des­sä kaik­kiin ke­säl­le 2020 lipun os­ta­nei­siin. Mah­dol­li­ses­ta huo­ne­va­raus­ten siir­ros­ta toi­vom­me tei­dän ole­van yh­tey­des­sä myyn­ti­pal­ve­luum­me +358 10 7642 000 tai sales.​suur-​savo@​sok.​fi