Vapaa kansalaisyhteiskunta on myös yritysten etu


11.7.2016

Tammikuussa 2013 Suomen suurimmat päivittäistavarakaupan ketjut joutuivat kohun keskelle Finnwatchin julkaistua raportin ananasmehun tuotannosta Thaimaassa. Raportin mukaan Suomessa myydyn mehun raaka-ainetta valmistanutta Natural Fruit -tehdasta epäiltiin vakavista työelämän oikeuksien loukkauksista.

Natural Fruit reagoi arvosteluun haastamalla Finnwatchin tutkijan Andy Hallin oikeuteen. Oikeustoimia on kansainvälisesti pidetty ihmisoikeuspuolustajan häirintänä, ja ne jatkuvat jo neljättä vuotta. Tiistaina 12.7. Finnwatchin toiminnanjohtaja ja S-ryhmän hankintajohtaja osallistuvat Andy Hallin oikeudenkäyntiin puolustuksen todistajina.

Puolustuksen todistajana S-ryhmä haluaa tukea kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Oikeusprosessin sijaan ongelmia on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan avoimuudella ja vuoropuhelulla.

Yritykset käyvät kauppaa globaalisti samalla kun valtioiden hallinnon rakenteet ja toimivuus vaihtelevat. Tästä voi seurata, että osa kuluttamistamme tuotteista valmistetaan oloissa, joissa ihmisoikeudet eivät välttämättä toteudu. 

Natural Fruitin epäiltyjä väärinkäytöksiä ei olisi saatu tietoon ilman alihankintaketjujen läpinäkyvyyttä. Vaatimukset avoimuudesta ovat kasvaneet nopeasti niin kansalaisyhteiskunnan kuin kuluttajien keskuudessa.

Ananasmehukohu ja monet muut vastaavat julkisuuteen nousseet tapaukset osoittavat, että kansalaisjärjestöt pystyvät tuottamaan myös yritysten näkökulmasta arvokasta tietoa monimutkaisista globaaleista hankintaketjuista. Thaimaan kokemuksen kautta S-ryhmä on muun muassa uudistanut sopimusvaatimuksiaan sekä laajentanut riskienarviointejaan ja valvontavaatimuksiaan itse tuotteesta sen riskimaissa tuotettuihin raaka-aineisiin.

Toimivassa yhteiskunnassa on toimiva kansalaisyhteiskunta, ja se on myös yritysten etu. Kun työntekijät saavat esimerkiksi vapaasti järjestäytyä ja ajaa oikeuksiensa toteutumista, yritykset voivat myös paremmin luottaa siihen, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

Yritykset ovat kehittäneet erilaisia auditointityökaluja, joilla ne pyrkivät varmistamaan ihmisoikeuksien toteutumista hankintaketjuissaan. Työkalujen puutteista huolimatta niiden avulla on saavutettu työolojen kehittymistä riskimaissa. Auditointien kehittämistä ja syventämistä on edelleen jatkettava. Tarvitaan myös uusia toimintamalleja esimerkiksi työntekijöiden roolin vahvistamiseksi.

Ihmisoikeuksien suojelu kuuluu valtioille. Ihmisoikeudet toteutuvat parhaiten vahvoissa demokratioissa. Kansalaisyhteiskunta ja yritykset voivat tukea valtioita ihmisoikeuksien suojelussa toimimalla määrätietoisesti yhdessä. Kukaan ei rakenna kestävämpää maailmaa yksin. Kun uskallamme katsoa yli raja-aitojen ja tehdä yhteistyötä ennakkoluulottomasti, muutos on mahdollinen jo huomenna.