Talouden tiukasta ajasta huolimatta Osuuskauppa Suur-Savolla hyvä vuosi


19.2.2015

Osuuskauppa Suur-Savo -konsernin myynti vuonna 2014 oli 425,8 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli vajaa prosentti. Palveluja kehitettiin eri toimialoilla yhteensä 8,7 miljoonalla eurolla. Asiakasomis-tajia oli vuoden lopussa 62 721. Asiakasomistajille palautettiin 13,6 miljoonaa euroa Bonuksena, ylijäämänpalautuksena ja osuusmaksun korkona eli hieman yli miljoona euroa kuukaudessa. Osuuskauppa työllisti vuoden aikana keskimäärin yli 1 200 henkilöä.

Koko vuoden kehitys oli kaksijakoinen. Alkuvuoden aikana liikevaihdon kehitys oli vaisua, kesäkaupassa onnistuttiin ja loppuvuotta kohden yleinen taloustilanne alkoi heijastua kulutukseen ja liikevaihtoon. Osuuskauppa Suur-Savo -konsernin myynti vuonna 2014 oli 425,8 miljoonaa euroa ja liikevaihto oli 350,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 2,9 miljoonaa euroa eli 0,8 %.

 

Liikevaihto toimialoittain
Milj.€ 2014 2013 Muutos Muutos %
Päivittäis-, erikois- ja käyttötavarakauppa   223,7    222,8 1,0 0,4 %
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 75,2 72,7 2,5 3,5 %
Autokauppa 27,6 28,5 -0,9 -3,1 %
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 20,3 20,2 0,1 0,5 %
Muut 3,3 3,1 0,2 7,0 %
Yhteensä 350,1 347,2 2,9 0,8 %

 

Päätoimialalla päivittäis- ja erikoistavarakaupassa pt-kaupan hintakilpailu (edullista arkiruokaa, aikaistettu halpuuttaminen) vauhditti myyntiä ja markkinaosuuden ennakoidaan kasvavan. Sen sijaan käyttötavarakauppaa häiritsi kaikilla alueilla vähäinen kysyntä. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa aluekohtainen hinnoittelu toimi tehokkaasti. Myydyt polttoainelitrat  kasvoivat 10 %. Autokaupassa alkuvuoden positiivinen liikevaihdon kehitys hiipui loppuvuotta kohden. Kuluttajien epävarmuus omasta tulevaisuudesta heijastui autokauppaan ja liikevaihdon kehitykseen. Majoitus- ja ravitsemiskaupassa majoituskauppa hiljeni loppuvuotta kohden selvästi. Majoittuva kokouskauppa kärsi eniten talouden pyörien hiljentyessä. Päämaja-Pruuvin liiketoiminnan siirtyminen osuuskaupalle  piristi loppuvuodesta ravitsemiskaupan kehitystä. Vastoin alan valtakunnallista kehitystä matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti Osuuskauppa Suur-Savossa kasvoi hieman.

 

Palveluja kehitettiin lähes 9 miljoonalla eurolla

Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 8,7 miljoonaa euroa. Päivittäis- ja käyttötavarakaupassa merkittävin investointi oli Prisma Savonlinnan peruskorjauksen ja laajennuksen käynnistyminen. Vuoden aikana peruskorjauksia tehtiin lisäksi Mikkelissä Rantakylän ja Peitsarin S-marketeissa sekä Pieksämäellä Sale Tahiniemessä. Myös ABC Juvan market uudistettiin ja leipomolla otettiin käyttöön uusi vaalean leivän tuotantolinja.

Savonlinnassa Ravintola Piatta uudistui Perlina di Castelloksi ja Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkelissä toteutettiin sviittien peruskorjaus ja huonejäähdytys.

 

Asiakasomistajille palautettiin yli miljoona euroa kuukaudessa

Osuuskauppa Suur-Savon jäsenmäärä 31.12.2014 oli 62 721. Vuoden 2014 aikana osuuskauppaan liittyi 3 439 uutta jäsentä. Nettolisäys oli 1 688 jäsentä. Asiakasomistajille maksettiin Bonusta, maksutapaetua, ylijäämänpalautusta ja osuusmaksun korkoa yhteensä 13,6 miljoonaa euroa. Tähän summaan sisältyy myös bonusyhteistyökumppaneiden maksama Bonus.

 

Osuuskauppa työllisti keskimäärin yli 1 200 henkilöä

Vuonna 2014 osuuskaupassa työskenteli keskimäärin 1 258 henkilöä. Henkilöstöstä 31 % oli kokoaikaisessa ja 69 % osa-aikaisessa työsuhteessa. Kesätyöläisiä sekä Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijoita oli yhteensä noin 750 henkilöä.

 

Tyydyttävä tulos laskevassa kysyntätilanteessa

Osuuskauppa Suur-Savo -konsernin toiminnan tulos (ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja) oli 7,3 miljoonaa euroa eli 2,1 % liikevaihdosta. Päivittäistavarakaupassa ja polttonestekaupassa kilpailun kiristyminen ja siihen vastaaminen laskivat kannattavuutta. Majoituskaupassa kysynnän hiljentyminen heijastui suoraan toimialan kehitykseen. Autokaupan tuloskehitystä ei saatu käännettyä merkittävästi edellisvuotta paremmaksi. Kiinteiden kulujen kehitys oli tuottojen kasvua suurempaa.

Konsernitaseen loppusumma 31.12.2014 oli 227,3 milj. euroa.

Osuuskaupan hallitus esittää maaliskuussa kokoontuvalle edustajistolle, että Osuuskauppa Suur-Savon toimipaikoista vuonna 2014 suoritetuista bonusostoista maksetaan ylijäämänpalautusta 0,5 % eli yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Lisäksi hallitus esittää, että 31.12.2014 mennessä täyteen maksetuille osuusmaksuille maksetaan osuusmaksun korkoa 10,0 % eli yhteensä 0,6 miljoonaa euroa.

 

Kaupan odotukset vuodelle 2015 laimeat

Odotettavissa on, että talouden laihat vuodet jatkuvat lähivuosina. Vähittäiskaupan myyntiodotukset ja luottamusindikaattori romahtivat loppuvuodesta 2014 historiansa alimmalle tasolle. Myynnin kehitys jatkuu heikkona ainakin alkuvuoden. Kotitalouksien reaalista ostovoimaa alentavat edelleen kulutuksen ja työn kasvava verorasite, matalat palkankorotukset sekä heikkenevä työllisyystilanne. Positiivista piristysruisketta talouteen tuovat edullinen öljyn hinta ja matala korkotaso.

Vuonna 2015 Osuuskauppa Suur-Savon myynnin odotetaan kasvavan hieman ja tuloksen säilyvän vuoden 2014 tasolla. Investoinnit tulevat olemaan noin 9 milj. euroa. Osuuskaupan vakavaraisuus paranee edelleen ja maksuvalmius säilyy hyvällä tasolla.

 

Lisätietoja  
toimitusjohtaja
Heikki Hämäläinen
gsm 0500 553 765