SOK MEDIA:n yt-neuvottelut päättyivät 24 henkilön vähennykseen


16.6.2014

SOK MEDIA -yksikön organisaatiouudistukseen liittyvät yt-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena irtisanottujen määrä on tarkentunut 24 henkilöön. Alun perin irtisanottavia arvioitiin olevan enintään 30.

Suurimmat muutokset yksikön rakenteessa koskevat Mainonnan suunnittelun ja tuotannon palvelualuetta, joka on yksi SOK MEDIA:n neljästä palvelualueesta. Samalla palvelualueen johtoon on nimitetty 1.7. alkaen Lauri Toivonen.

Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on parantaa SOK:n alueosuuskaupoille ja ketjuille tuottamien palvelujen laatua. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää markkinoinnin johtamista, nopeuttaa markkinoinnin prosesseja, tasata markkinointialalle tyypillisiä kausivaihteluita ja alentaa markkinoinnin kustannuksia. 

Muutosten taustalla ovat digitalisaation, kasvaneen kilpailun ja pitkittyneen huonon taloustilanteen aiheuttamat nopeat ja merkittävät muutokset kaupan alan sekä media- ja markkinointialan toimintaympäristöissä.

SOK MEDIA -yksikön yt-neuvottelujen piirissä oli kaikkiaan 160 henkilöä. Heistä noin neljännes tuli SOK:n palvelukseen 1. kesäkuuta HOK-Elannon kanssa sovitussa liikkeenluovutuksessa.

Yhteistoimintaneuvottelut eivät koskeneet SOK:n tai HOK-Elannon muita toimintoja, muita alueosuuskauppoja, niiden myymälöitä tai muita toimipaikkoja. Alueosuuskauppojen asiakasomistajille tarjoamat palvelut säilyvät ennallaan.

Lisätietoja:
Markkinointijohtaja Veli-Pekka Ääri, SOK, puh. 010 76 80233