S-ryhmä selventää henkilöstöetujensa ohjeistusta


31.8.2011

S-ryhmä aikoo selventää alueosuuskaupoille antamaansa suositusta hallintoneuvostojen jäsenten saamista henkilöstöeduista. Julkisuudessa käydyn keskustelun myötä on tullut ilmi, että osuuskaupat ovat tulkinneet ohjeistusta kahdella tavalla: osa niistä antaa henkilöstöedun hallintoneuvostonsa jäsenille ja toinen osa myös hallintoneuvoston jäsenten kotona asuville perheenjäsenille.

 

SOK:ssa tehdyn päätöksen mukaan henkilöstöetuja suositellaan annettavaksi vain hallintoneuvoston jäsenille henkilökohtaisesti, mutta asiasta kertova päätöstiedote on ollut tulkinnanvarainen. Koska S-ryhmän henkilöstölle myönnettävät edut koskevat myös kotona asuvia perheenjäseniä, osa osuuskaupoista on tulkinnut annettua ohjetta niin, että sama linjaus koskee myös hallintoneuvoston jäsenten kotona asuvia perheenjäseniä.

 

S-ryhmä on pitänyt henkilöstöedun myöntämistä osuuskauppojen hallintoneuvostojen jäsenille perusteltuna, koska hallintoneuvostot ovat keskeinen osa osuuskauppojen johtamisjärjestelmää. Lisäksi hallintoneuvostojen jäseniä on haluttu sitouttaa käyttämään osuuskaupan palveluja ja hankkimaan näin kokemusta päätöksentekonsa pohjaksi.

 

S-ryhmän osuuskaupat ovat itsenäisiä osuustoiminnallisia yrityksiä, jotka päättävät viime kädessä itsenäisesti myöntämistään henkilöstöeduista.