S-ryhmä ja Terveystalo tarjoavat mielen hyvinvointia tukevan palvelun nuorille


12.11.2018

S-ryhmä ja Terveystalo ovat kehittäneet osana S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -ohjelmaa nuorten työntekijöiden mielenterveyden tukemiseen tähtäävän palvelun. Keskiössä on mielenterveyden ammattilaisten kanssa digitaalisesti, videovastaanotolla tapahtuva sparraus. Nopean tilannepurun saa chat-yhteydellä vuorokauden ympäri. Vastaavista työnantajan tarjoamista ennaltaehkäisevistä hyvinvointipalveluista on Suomessa vähän kokemusta.

− Kaupan ala työllistää valtavan määrän nuoria, yksin S-ryhmä noin 50 000 vuosittain. Käynnistimme Nuori Mieli Työssä -ohjelman kehittääksemme työelämää heidän näkökulmastaan. Tavoite on luoda käytännön työkaluja tämän päivän tarpeisiin. Tiedämme, että Suomessa mielenterveyden oireilu lisääntyy, mutta tuen piiriin pääsy on vaikeaa. Aloimme pohtia, miten voisimme työnantajana tarjota nuorille tukea mielenterveyttä kuormittavien asioiden käsittelyssä, kenties ensimmäisinä Suomessa, työhyvinvointijohtaja Sanna-Mari Myllynen SOK:lta taustoittaa.

Syrjäytymisen ennaltaehkäisyä

Yhteistyössä Terveystalon kanssa kehitetty Nuoren Mielen Olkapää -palvelu koostuu kolmesta osasta. Vuorokauden ympäri toimiva chat-palvelu on ensimmäinen tilaisuus purkaa mieltä. Sieltä varataan aika videovastaanotolla tapahtuvaan, mielen taitoja vahvistavaan sparriin. Tarpeen mukaan nuori ohjataan digikanavista työterveyteen ja hoidolliseen lyhytpsykoterapiaan.

− Halusimme palvelun nuoren käden ulottuville. Toivomme, että digitaalisuus madaltaa yhteydenoton kynnystä, jos nuorella on esimerkiksi tarve purkaa kuormittavaa tilannetta. Tavoitteena keskusteluissa on kehittää nuoren omia voimavaroja sekä elämän- ja stressinhallintataitoja. Jos mieli on ahdistunut, on myös tärkeää päästä vaikuttavan hoidon piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, johtava psykologi Tuija Turunen Terveystalosta kuvailee.

S-ryhmä ryhtyy pilotoimaan palvelua Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslagin alueella Uudellamaalla.  Palvelua pilotoidaan myös Terveystalon muiden asiakasyritysten kanssa.

− Nuoruus on aikaa, jolloin tapahtuu paljon uusia asioita, kuten opiskelujen aloittaminen. Työelämään siirtyminen on herkkä nivelvaihe, ja tutkitusti sillä on vaikutusta koko työuran onnistumiseen. Epäonnistumisella on yhteys jopa työkyvyttömyyteen ja syrjäytymiseen. Mielenterveyden varhaisen, ennaltaehkäisevän tuen merkitystä ei voi liikaa korostaa, Myllynen ja Turunen lisäävät.

 

Lisätiedot:
S-ryhmä, työhyvinvointijohtaja Sanna-Mari Myllynen (SOK), puh. 010 768 0312
Terveystalo, johtava psykologi Tuija Turunen, puh. 0400 903 594