Osuuskauppa Suur-Savon toiminnalla vahva positiivinen vaikutus Etelä-Savon talouteen


8.11.2017

Osuuskauppa Suur-Savon verojalanjälki oli v. 2016 yli 48 miljoonaa euroa.

Osuuskauppa Suur-Savon verojalanjälki oli v. 2016 yli 48 miljoonaa euroa. Verojalanjälki pitää sisällään kaikki Osuuskaupan yhteiskunnalle maksamat veroluonteiset maksut, joita ovat henkilöstöön liittyvät veroluontoiset maksut ja ennakonpidätykset, ympäristö- ja valmisteverot, sekä arvonlisä-, kiinteistö- ja tuloverot.

Osuuskaupan maksamat verot ja veronluonteiset maksut tukevat toimialueen ja sen palveluiden ylläpitämistä. Verojalanjälkiraportti kuvaa Osuuskaupan toiminnan taloudellista vaikutusta yhteiskunnalle sekä auttaa ymmärtämään Suur-Savon verokustannuksia kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja
Heikki Hämäläinen
p. 0500 553 765