Osuuskauppa Suur-Savo vetäytyy Mikkelin Veturitallien Prisma -hankkeesta


20.1.2023

Osuuskauppa Suur-Savon hallitus on päättänyt vetäytyä Veturitallien Prisma -hankkeesta. Tontin rakentamiseen soveltuvan alueen pieneneminen hankaloittaa Prisman sijoittumista alueelle ja olemassa olevilla suunnitelmilla uuden Prisman kokonaistaloudellinen tarkastelu ei puolla hankkeen toteutusta.

Elyn hyväksymä asemakaavaluonnos, joka huomioisi riittävällä tavalla naurulokkiyhdyskunnan, pienentää tontin rakentamisaluetta noin kahdella hehtaarilla. Tontin pinta-alan pieneneminen vaikuttaa Prisman rakentamiseen siten, että ulkona sijaitsevat parkkipaikat vähenevät oleellisesti alkuperäisestä suunnitelmasta ja Prisma tulisi rakentaa pilareiden varaan kaksikerrosratkaisuna. Lisäksi Prisman edustalta parkkihalliin kulkeva liikenneväylä tulee rajata muurilla ja aitaratkaisulla. Suunnitellun Prisman ja nykyisen junaradan välissä on tontin rakentamisessa huomioitava myös Väyläviraston suunnitelma ratavarauksesta. Näiden seikkojen johdosta tontin käytettävyys on oleellisesti muuttunut alkuperäisestä suunnitelmasta.

Osuuskauppa Suur-Savon Mikkelin kaupungin kanssa 27.6.2022 allekirjoittamassa esisopimuksessa Mikkelin Veturitallien noin 1.790 m2 rakennuksen suojelusta sovittiin siten, että Osuuskauppa Suur-Savo hakee veturitallille osittaista suojelua ja purkua niin, että rakennuksesta jää noin 900 m2 ostajan käyttöön ja muu osa voidaan purkaa varsinaisen rakentamisen yhteydessä. Elyn kanta on alustavasti, että kohde tulee suojella myöskin asemakaavassa ja että kaavaluonnoksessa esitetty puolikkaan rakennuksen suojelu ei riittävällä tavalla säilytä kohteen kulttuurihistoriallisia arvoja ja rakennus on suojeltava kokonaan vähintään julkisivun osalta. Osuuskaupan ja kaupungin tekemän esisopimuksen mukaan sopimus raukeaa, jos uusi asemakaava ei mahdollista veturitallien osittaista purkua.

− Tontin rakentamiseen soveltuvan alueen pieneneminen on hankaloittanut Prisman sijoittumista kokonaisuutena alueelle. Pilarien varaan kaksikerrosratkaisuna rakentamisesta ja veturitallien kokonaan suojelusta johtuen rakentamisen kokonaiskustannukset ovat nousseet alkuperäisistä arvioista yli 50 %. Alun perin rakentamisen kustannuksiksi arvioitiin noin 36–40 miljoonaan euroa, mutta pääosin em. muutostarpeista johtuen kustannusarvio on noussut noin 60 miljoonaan euroon, sanoo Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Ari Miettinen.

− Osuuskauppa Suur-Savon hallitus totesi, että nyt olemassa olevilla suunnitelmilla uuden Prisman kokonaistaloudellinen tarkastelu ja kannattavuuslaskelmat eivät puolla Mikkelin Veturitallien Prisma -hankkeen toteutusta, jatkaa hallintoneuvoston puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Martti Lokka.

− Mikkelin Veturitallien -hanketta Prisman rakentamiseksi on valmisteltu aktiivisesti syksystä 2021 alkaen. Mikkelin Veturitallien läheisyydessä olevan alueen kaupallisia ja rakenteellisia edellytyksiä Prisman rakentamiselle on selvitetty laajasti. Tontin rakentamismahdollisuudet ja Prisman rakentamiskustannukset ovat muuttuneet oleellisesti alkuperäisestä suunnitelmasta, joka oli esillä elokuussa 2021.

Veturitallien alue keskustan läheisyydessä on rakentamiskohteena erittäin houkutteleva, mutta kaavan toteutumista edellyttävien muutosten jälkeen tontti on kaupan suuryksikölle liian pieni ja käytettävyydeltään liian rajoitettu, toteaa Miettinen.

 

Lisätietoja:

Ari Miettinen, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Suur-Savo, puh. 050 531 9550

Martti Lokka, kiinteistöneuvos, hallintoneuvoston puheenjohtaja Osuuskauppa Suur-Savo, puh. 044 057 5657