Osuuskaupalla hyvä vuosi takana – onnistumisia laajalla rintamalla


20.2.2020

Osuuskauppa Suur-Savolla on takana onnistunut vuosi. Sekä myyntiä että tulosta kertyi edellisvuotta enemmän. Konsernin liikevaihto kasvoi 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 395,0 milj. euroa. Koko Osuuskauppa Suur-Savon tulos oli 9,9 milj. euroa ja parani lähes kaikilla toimialoilla. Toimipaikkaverkostoon investoitiin 13,9 milj. euroa. Asiakasomistajat hyötyivät osuus-kaupan tuloksesta Bonuksen, maksutapaedun ja ylijäämänpalautuksen muodossa yhteensä 13,7 milj. euroa. Osuuskauppa Suur-Savo työllisti keskimäärin vuoden aikana lähes 1 300 henkilöä.

Vahvaa kehitystä kaikilla toimialoilla

Osuuskauppa Suur-Savo -konsernin myynti vuonna 2019 oli 479,5 milj. euroa ja liikevaihto 395,0 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 17,0 milj. euroa eli 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisella liikevaihdon kehityksellä mitaten Osuuskauppa Suur-Savo oli S-ryhmän ykkönen. Konsernin liikevaihdon kasvuun vaikutti marketkaupassa täyden vuoden toiminut Prisma Pieksämäki. Autokaupassa myynnin painopisteen siirtyminen uusien autojen lisäksi enemmän vaihtoautokaupan suuntaan kasvatti liikevaihtoa 23,8 %. Matkailu- ja ravitsemiskaupan kasvu oli 3,2 % ja siihen vaikutti majoituskaupan kasvu sekä Mikkelissä että Savonlinnassa. Terveyspalveluissa täyden vuoden konsernissa toiminut Lääkärikeskus Ikioma Oy ja Etelä-Savon Työterveys Oy:n edellisenä vuonna avatut uudet toimipisteet Savonlinnassa ja Pieksämäellä lisäsivät toimialan liikevaihtoa 27,7 %. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ja liikevaihtoon vaikutti polttonesteiden maailmanmarkkinahintojen vaihtelu.

Liikevaihto toimialoittain
Milj. € 2019 2018 Muutos Muutos%
Päivittäis- ja käyttötavarakauppa 238,2 232,8 5,4 2,3 %
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 73,1 73,2 -0,1 -0,2 %
Autokauppa 45,4 36,7 8,7 23,8 %
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 23,8 23,1 0,7 3,2 %
Terveyspalvelut 11,3 8,9 2,5 27,7 %
Muut 3,2 3,5 -0,3 -7,5 %
Yhteensä 395,0 378,1 17,0 4,5 %
Luvut on laskettu pyöristämättömistä luvuista

 

Osuuskauppa Suur-Savo -konsernin toiminnan tulos oli 9,9 milj. euroa eli 2,5 % liikevaihdosta.

Osuuskauppa uskoo matkailuun – matkailu- ja ravitsemiskaupassa takana iso investointivuosi

Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 13,9 milj. euroa eli 3,5 % liikevaihdosta (ed. vuonna 28,3 milj. euroa). Myymälöiden peruskorjaukset tehtiin Sale Pertunmaalla ja S-market Kerimäellä. Mikkelissä avattiin ruuan verkkokauppa S-market Urpolassa. Original Sokos Hotel Seurahuone Savonlinnan aulatilojen ja Muikkuterassin uudistukset valmistuivat keväällä. Matkailu- ja ravitsemiskaupan kehittämistä Savonlinnassa palvelee myös keväällä ostetut Kesähotelli Tottin kiinteistöt, joiden talotekniikan peruskorjaus käynnistyi heti oston jälkeen. Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkelin auditorio uudistettiin ja laajennettiin. Lisäksi hotellin kylpyhuoneiden peruskorjaus käynnistyi loppuvuodesta.

Alkuvuodesta valmistui ABC Carwash Prisma Pieksämäki ja ABC Mikkeli Tuukkalan CarWash-pesukone uusittiin. Savonlinnassa käynnistettiin Prisman yhteyteen ABC CarWash -autonpesun rakentaminen. Vuoden lopussa allekirjoitettiin Savonlinnassa Neste Mertalan liiketoimintakaupan esisopimus. Tulevaisuuden tonttivarantoa kartutettiin Mikkelissä ostamalla Pitkäjärveltä autokaupan vierestä Hietakatu 3:n kiinteistö. Osuuskauppa Suur-Savo konserniin kuuluva Etelä-Savon Työterveys Oy osti lisää Lääkärikeskus Ikioma Oy:n osakkeita ja Kangasniemeltä Beckerintien Hampaan liiketoiminnan.

Asiakasomistajille palautui yli miljoona euroa kuukaudessa

Asiakasomistajia Osuuskauppa Suur-Savolla oli vuoden lopussa 71 983, mikä on 79,0 % osuuskaupan toimialueen kaikista talouksista.

Asiakasomistajille maksettiin Bonusta ja maksutapaetua 10,0 milj. euroa (ed. vuonna 9,1 milj. euroa). Bonusyhteistyökumppanit maksoivat Bonusta asiakasomistajille 1,6 milj. euroa. Toukokuussa asiakasomistajille maksettiin ylijäämänpalautusta 2,1 milj. euroa. Asiakasomis-tajille palautui näin ollen yhteensä 13,7 milj. euroa, mikä merkitsee hyötyä tuote- ja palveluetujen lisäksi keskimäärin 189 euroa / asiakasomistaja.

Maakunnan merkittävin työllistäjä palkittiin vuoden 2019 Suomen innostavimpina työpaikkana

Osuuskauppa työllisti vuoden 2019 aikana keskimäärin 1 286 henkilöä, mikä on 42 enemmän kuin edellisenä vuonna. Osuuskauppa työllisti nuoria edellisvuosien tapaan ja tarjosi Tutustu työelämään ja tienaa kesäharjoitteluohjelman myötä harjoittelupaikan yli 430 nuorel-le ja tämän lisäksi kesätyöpaikan lähes 470 henkilölle. Osuuskauppa Suur-Savon henkilöstön työtyytyväisyys on erinomaisella tasolla. Vuosittain to-teutettavan työyhteisötutkimuksen kokonaisindeksi oli 77,0, mikä on 9,9 pistettä Suomen yleisnormin yläpuolella. Osuuskauppa Suur-Savo sijoittuikin ykköseksi Suomen innostavim-mat työpaikat 2019 -kilpailussa suurten organisaatioiden sarjassa.

Kaupan odotukset vuodelle 2020 laimeat – panostukset toimipaikkoihin kuitenkin jatkuvat

Osuuskauppa Suur-Savon myyntitavoite kuluvalle vuodelle on 480 milj. euroa. Toiminnan tuloksen ennakoidaan säilyvän viime vuoden tasolla. Vuoden 2020 investoinnit tulevat olemaan yli 15 milj. euroa. Original Sokos Hotel Seura-huone Savonlinnan Othello-kabinetin peruskorjaus valmistui tammikuussa. Viime vuonna aloitetuista investoinneista jatkuvat S-markettien konseptiuudistus yhdeksän yksikön osalta, Hotelli Tottin kiinteistöjen peruskorjaus, Prisma Savonlinnan ABC CarWash -autonpesun rakentaminen ja Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkelin kylpyhuoneremontti. Kauppakeskus Stellassa S-Stella-kioski siirretään viereiseen liiketilaan ja CafeStellaa laajennetaan. Syksyllä aloitetaan ABC Juvan keittiö- ja ravintolatilojen remontti. Loppuvuodesta 2019 solmitun esisopimuksen mukaisesti Neste Mertalan liiketoiminnan siirtyy osuuskaupalle ja ABC-ketjun väreihin 1.10.2020 alkaen. Myös autokaupan investoinnit kohdistuvat Mertalan tonttiin, jonne on suunnitteilla uuden autokaupan kiinteistön rakentaminen. Suunnittelulistalla ovat lisäksi Mikkelissä Ravintola Päämajan konseptiuudistus.

Lisätietoja
toimitusjohtaja, kauppaneuvos
Heikki Hämäläinen 
gsm 0500 553 765