Kaakkois-Suomen osuuskaupoilta 100 000 euroa Xamkille


29.10.2018

Kymen Seudun Osuuskauppa ja Osuuskauppa Suur-Savo ovat päättäneet lähteä tukemaan Kaak-kois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin toimintaa. Osuuskaupat lahjoittavat yhteensä 100 000 euroa Xamkin varainkeruukampanjaan. Valtion vastinrahoituksen turvin Xamk tuplaa lahjoitetun summan

Kaakkois-Suomen ainoa oma korkeakoulu Xamk kehittää alueen elinvoimaa, hyvinvointia ja yritysten toimintaedellytyksiä laadukkaalla koulutuksella ja soveltavalla tutkimuksella. Myös osuuskauppojen arvoja ovat oman toimialueen elinvoiman edistäminen ja kehittäminen. Osuuskauppojen ja Xamkin yhteistyöllä koulutetaan uusia osaajia työelämään, ja työelämää uudistamalla kehitetään Kaakkois-Suomen elinvoimaa. Lahjoitusvarat kohdistetaan liiketalouden ja hallinnon alan koulutuksen tukemiseen ja vahvistamiseen.

”Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on tästä merkittävästä lahjoituksesta todella ilahtunut. On hienoa, että oman alueemme osuuskaupat osoittavat näin luottamuksensa ammattikorkeakoulumme toimintaan. Teemme kaikkemme, että olemme tämän luottamuksen arvoisia. Tämä on hieno huipentuma kaikelle sille hyvälle yhteistyölle, jota meillä on jo alueemme osuuskauppojen kanssa ollut”, toteaa Xamkin rehtori ja toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen.

”Xamk on vahva toimija Etelä-Savossa. Sen koulutus on korkeatasoista ja vastaa alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. Haluamme osaltamme olla entisestään vahvistamassa Etelä-Savon vahvuuksia ja tämän vuoksi päätimme lahjoittaa varoja Xamkin liiketalouden ja hallinnon alan koulutukseen” kertoo toimitusjohtaja, kauppaneuvos Heikki Hämäläinen.

”Osaamisen kehittäminen laaja-alaisesti ja käytännön läheisesti luo perustan uusien innovaatioiden ja uusien yritysten sekä työpaikkojen syntymiselle Kymenlaaksossa. Alueen merkittävänä yrityksenä ja työnantajana haluamme olla mukana Xamkin kehittämisessä ja luoda menestymisen edellytyksiä koko Kymenlaakson elinkeinoelämälle”, tiivistää toimitusjohtaja Harri Miettinen.

”Osuuskaupat ovat merkittäviä toimijoita ja työllistäjiä Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa. Xamkin tehtävänä on tukea ja uudistaa työelämää koulutuksen keinoin. Meille onkin ensiarvoisen tärkeää, että koulutusta kehitetään yhdessä työelämän kanssa” toteaa varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka.

 

Lisätietoja:

Kymen Seudun Osuuskauppa, toimitusjohtaja Harri Miettinen, puh. 010 7624 010

Osuuskauppa Suur-Savo, toimitusjohtaja, kauppaneuvos Heikki Hämäläinen, puh. 0500 553 765

Xamk, varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka, puh. 044 702 8372