1.4.2018 alkaen Bonusta Lumme Energian sähköstä

14.3.2018

Osuuskauppa Suur-Savo ja Lumme-Energia ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka perusteella S-ryhmän asiakasomistajat saavat 1.4.2018 alkaen Bonusta Lumme Energian Eko Lumme Vesi sekä Paketti Lumme -sopimuksista. Samalla asiakkaat osallistuvat ympäristön tilaa parantaviin hankkeisiin ilman erillistä satsausta.

– Olemme iloisia, että voimme yhdessä merkittävän maakunnallisen toimijan kanssa olla edistä-mässä oman maakuntamme elinvoimaa ja tarjota samalla tämän yhteistyön kautta asiakasomis-tajille lisää hyötyä osuuskaupan omistajuudesta, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen.

-Huhtikuun alusta alkaen bonustaulukkomme ostorajat muuttuvat ja jatkossa maksimibonus on mahdollista saada entistä helpommin. Kun saamme nyt samanaikaisesti myös uuden bonusyhteistyökumppanin, asiakasomistajat saavat myös yhden lisämahdollisuuden kasvat-taa bonusostojaan, jatkaa Heikki Hämäläinen. Bonus kertyy Eko Lumme Vesi ja Paketti Lumme -sopimuksista. Molemmissa sopimuksissa sähkö on tuotettu 100 % uusiutuvilla energialähteillä. Lisäksi Eko Lumme Vesi -sopimuksissa tuetaan erilaisia ympäristöhankkeita ja asiakkaat saavat mahdollisuuden tehdä konkreettisia valintoja ym-päristön hyväksi. Ensimmäinen yhteistyökohde on Elinvoimainen järvilohi -hanke, jonka tavoittee-na on pelastaa erittäin uhanalainen Saimaan järvilohi. Lisätietoa löytyy osoitteesta facebook.com/jarvilohi

Kun asiakas on tehnyt Eko Lumme Vesi tai Paketti Lumme -sopimuksen, ja ilmoittanut meille jä-sennumeronsa, saa hän maksamistaan Lumme Energian sähkölaskuista Bonuksen normaaliin ta-paan bonustilitysten mukana. Bonus alkaa kertyä 1.4.2018 alkaen käytetystä sähköstä.

Lumme Energia Oy syntyi viime kesänä Etelä-Savon Energian ja Suur-Savon Sähkön yhdistäessä sähkön myyntiliiketoimintansa. Mukana siirtyi jopa sukupolvien yli ulottuvat pitkät asiakassuhteet. Osuuskauppa jakaa kanssamme saman perusajatuksen – kehitämme asiakassuhteitamme pitkä-jänteisesti, asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Yhteistyö tarkoittaa meille koko ajan parempaa asi-akkaidemme kuuntelemista ja palvelemista, toteaa Lumme Energian toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

 

Lisätietoja:
Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen, gsm 0500 553 765

Lumme Energian toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen, gsm 050 596 5482